Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатори:
Кафедра практичної психології та педагогіки Хмельницького національного університету
Кафедра практичної психології та педагогіки і оргкомітет конференції запрошує студентів вищих навчальних закладів України взяти участь у роботі ІІІ-ої Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору», яка відбудеться 16-17 квітня 2014 року на базі кафедри практичної психології та педагогіки Хмельницького національного університету.

Мета конференції - розвиток творчої активності спеціалістів гуманітарної сфери, психолого-педагогічний розвиток особистості студента, залучення їх до рішення актуальних задач сучасної науки, збереження і розвиток єдиного науково-освітнього простору.

Тематичні напрямки роботи конференції:

1. Особливості психоемоційного розвитку особистості в процесі навчання та при окремих станах.

2. Зміст, форми і методи підготовки фахівців.

3. Вивчення проблем адаптації, дезадаптації та психокорекції в процесі самореалізації в майбутній професійній діяльності.

4. Особливості управлінської діяльності в освітньому просторі.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Форми роботи на конференції:

Секційні засідання – захист студентських наукових робіт (доповідь 5-7хв).

Пленарне засідання – виступи переможців секційних засідань, заключне слово голови оргкомітету.

Публікації у збірнику матеріалів конференції – авторські статті з теоретико-методологічних питань, узагальнення досвіду, опис проведених експериментів, прикладні дослідження друкуються у збірнику конференції.

Вимоги до оформлення матеріалів:

1. Обсяг тез – 2-4 сторінки. Форма подання: формат сторінки – А4; орієнтація сторінки – книжкові поля: ліве – 2,5 см; праве – 2,0 см, верхнє – 2,5 см, нижнє – 2,5 см; інтервал між рядками – 1,5; відступ першого рядка – 1,25 см; рукопис повинен мати наскрізну нумерацію сторінок.

2. Текст рукопису має бути побудований за загальноприйнятою схемою: індекс УДК – у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 12 пт.); ініціали та прізвище студента – великими літерами у верхньому правому кутку листа (Times New Roman, 12 пт.); нижче шифр групи, де навчається студент; нижче прізвище та ініціали наукового керівника (Times New Roman, 12 пт.); пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.); назва статті – великими літерами, по центру (Times New Roman, 12 пт., жирний). Назва статті подається без використання скорочень; пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.); основний матеріал (можливий розподіл на підрозділи) (Times New Roman, 10 пт.); висновки (Times New Roman, 10 пт.); пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.); слово "Література" по центру (Times New Roman, 10 пт., жирний); пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.); список літератури (Times New Roman, 10 пт.). Список повинен бути оформлений відповідно до чинних вимог з оформлення літератури.

3. Для набору статті слід використовувати такі елементи:

Назви таблиць – Times New Roman, шрифт, 10 пт., жирний.

Підпис під рисунками – Times New Roman, 10 пт., напівжирний. Приклад підпису під рисунками:
Рис. 1. {Назва рисунка}.

http://kafedra-psy.at.ua/index/i_sha_vseukrajinska_studentska_naukovo_praktichna_konferencija_17_17_kvitnja_2014_roku/0-10

Дедлайн: 24.03.2014

ДолученняРозмір
PDF icon 16-17 квітня 2014 року.pdf256.28 КБ