Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування»