Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, літератури й документознавства»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Сучасна україністика: наукові парадигми мови, літератури й документознавства»
22-23 жовтня 2009 року (Київ)
Присвячується 10-річчю
кафедри українознавства
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі конференції за такими напрямами:
 актуальні проблеми функціонування сучасної української мови;
 сучасні проблеми історії та теорії літератури;
 документознавство: історія, теорія, практика.
Статті за матеріалами конференції будуть опубліковані у фаховому виданні (філологічні науки), затвердженому Президією ВАК України 2003 р. (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 року, протокол №1-05/1). Видання платне.