Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософсько-правові погляди Тараса Шевченка та сучасність»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Київський національний лінгвістичний університет
З А П Р О Ш У Є М О

Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Філософсько-правові погляди Тараса Шевченка та сучасність» присвяченій 200-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка,яка відбудеться 27 лютого 2014 року.
Для участі у конференції необхідно
надіслати одночасно:
1. Заявку на участь за наведеною формою.
2. Тези доповіді для публікації у збірник матеріалів (якщо Ви бажаєте їх опублікувати).
3. Відскановану рецензію або погодження наукового керівника (для осіб без наукового ступеня).
4. Відскановану копію квитанції про перерахування коштів за публікацію тез доповіді у збірнику.

Увага!
- матеріали необхідно надіслати до 25 січня 2014 року
на електронну адресу:
faculty_of_law@mail.ua
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
У ЗБІРНИК ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ

- Обсяг – до 4 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (210х297 мм).
- Поля: ліве – 20 мм; праве – 20 мм; верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм.
- Шрифт - Times New Roman, стиль – Normal. Кегль – 14. Міжрядковий інтервал – 1.
- Заголовок: великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання по центру.
- Відомості про авторів – прізвище, ініціали, шрифт напівжирний, вирівнювання по правому краю.
- Посада та місце роботи, науковий ступінь,
вчене звання – шрифт курсив, вирівнювання по правому краю.
- Текстова частина: шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, без переносу слів з абзацним відступом 10 мм.
Допустимо використовувати у текстовій частині для окремих слів, словосполучень або речень шрифт напівжирний або шрифт курсив.
- Список літератури: розміщується наприкінці тексту, вирівнювання по ширині, оформлюється у вигляді нумерованого списку; слово «література» - великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання по лівому краю з абзацним відступом 10 мм.

До уваги учасників конференції!

1. Матеріали конференції планується видати до початку конференції. Збірник матеріалів конференції учасники отримають під час конференції.

2. Вартість публікації тез доповіді становить 30 грн. (тридцять гривень) за 1 сторінку (повну або неповну)

Кошти перераховуються переказом (поповненням) на картковий рахунок
ПриватБанку 4130 5146 3935 7032
Одержувач – Шумак Ігор Олексійович
Призначення платежу – за публікацію тез

3. Організаційний збір за участь у конференції не
передбачений.

Як проїхати до університету
Адреса: 03680, м. Київ, вул. Лабораторна 3, корпус № 3
Від центрального залізничного вокзалу:
- до станції метро «Олімпійська»,
далі 5 хв. пішки

Від центрального автовокзалу:
- до станції метро «Палац Україна»,
далі 5 хв. пішки

Контактні телефони: (044) 521-63-51 деканат
096-162-29-16 Володимир
093-413-87-93 Ігор
066-214-82-96 Наталія