Всеукраїнська науково-практична конференція «Пріоритетні напрями модернізації системи права України»