Всеукраїнська наукова конференція «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА-ЄС: ІСТОРИЧНІ ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ»

Розділ: 

Дата події: 

Четвер, 25 Лютий, 2016

Місце події: 

У рамках роботи конференції передбачається дискусія на широкому колу історичних, політичних, правових питань у вимірі Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

Історична секція:
•Українці у пошуках цивілізаційної моделі в 16-17 ст.: впливи Реформації, католицизму та православʼя.
•Україна в другій половині 16 ст. між європейською, російською та ісламською цивілізаціями: ментальність, традиції.
•Гетьманщина в 18 ст.: шлях України в Європу через російський імперіалізм.
•Формування Української нації в 19 ст. під владою Імперій: європейський та азійський впливи.
•Спроби українського державотворення у ХХ-ХХІ ст. - вибір моделі самовизначення.
•Історичні аспекти євроінтеграційних прагнень України та її відносин з Росією.

Політологічна секція:
•Глобалізаційні чинники євроінтеграційного процесу.
•Євроінтеграція як державотворча стратегія (досвід країн Центрально-Східної Європи).
•Політичні імперативи євроінтеграційного курсу України.
•Держава як суб’єкт забезпечення євроінтеграційних прагнень України.
•Євроінтеграційний потенціал громадянського суспільства: український варіант.
•Євроінтеграційний вимір у діяльності українських політичних партій.
•Інформаційна детермінанта забезпечення євроінтеграційного курсу України.
•Політика євроінтеграції як складова національної безпеки України.
•Воєнно-політичні аспекти розвитку ЄС: значення для України.
•Економічний вимір розширення ЄС: континентальні та глобальні наслідки.

Правознавча секція:
•Теоретико-правові аспекти євроінтеграціі Украіни.
•Джерела acquis communautaire (права Європейського Союзу).
•Інституції Європейського Союзу та їх роль і місце в правовому забезпеченні інтеграційних процесів.
•Правові та інституціональні складові механізму реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
•Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу: загальнотеоретичні питання та проблеми адаптації галузевого законодавства.
•Виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні.
•Актуальні питання правового забезпечення реформування пріоритетних сфер суспільних відносин в Україні в умовах євроінтеграції (боротьба з корупцією, модернізація державної служби, запровадження безвізового режиму для громадян України, тощо).
•Порівняльне правознавство в сучасних умовах європейських інтеграційних процесів.

Місце проведення: м. Київ, просп. Перемоги 54/1, конференц-зал.
Початок роботи:10 год. 00 хв. Початок реєстрації: 9 год. 00 хв.