VIII Міжнародна науково-технічна конференція студенства і молоді "Світ інформації та телекомунікацій - 2011"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Міністерство транспорту та зв’язку України, Державна адміністрація зв’язку, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій запрошує на VIII МіжнароднУ науково-технічнУ конференцію студенства і молоді "Світ інформації та телекомунікацій - 2011"

Останній день подачі заявки: 6 квітня 2011 рік.

Тематичні напрямки конференції:
1.Сучасні інформаційні технології.
2.Телекомунікаційні системи та мережі.
3.Безпека інформаційно-комунікаційних технологій.
4.Соціально-економічні проблеми розвитку телекомунікацій.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

До початку роботи конференції планується публікація збірки тез доповідей конференції. Кращі доповіді конференції будуть рекомендовані до друку в фаховому виданні ВАК України, науковому журналі "Вісник ДУІКТ".

Сплата організаційного внеску та внеску за публікацію не передбачається

Витрати на проживання, харчування і проїзд несуть учасники конференції. Бронювання квитків і місць у готелі проводиться самостійно учасниками конференції.

Умови участі:
- до 06.04.2011 р. подати заявку на участь у конференції (надіслати картку реєстрації);
- до 12.04.2011 р. подати до Оргкомітет тези доповідей.

Для публікації тез доповідей необхідно надати в Оргкомітет:
- один екземпляр тез на паперовому носії (факсимільні копії прийматися до розгляду не будуть);
- електронну копію на магнітному (дискета 3,5”) або оптичному (компакт-диск) носіях, або надіслати електронною поштою;
- оформлення тез доповідей повинно проводитися відповідно до наведених нижче вимог.

Контактна особа: Сторчак Каміла Павлівна

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Тези доповіді друкуються в текстовому редакторі Microsoft Word, обсягом до 1 стор. Електронний варіант тез надсилати у форматі RTF (*.rtf). Формат сторінки – А4 (210х297 мм). Поля: зверху, знизу, зліва – по 20 мм., праворуч – 25 мм.

Текст доповіді друкується шрифтом Times New Roman, 14 pt. Назва доповіді – жирним шрифтом по центру. Нижче – курсивом П. І. Б. авторів і назва організації, 12 pt (прізвище доповідача підкреслити). Під ним (через 1 інтервал) основний текст тез, 14 pt з вирівнюванням тексту по ширині сторінки, абзац – 1,0 см, інтервал одинарний.

Формули друкуються в редакторі формул Microsoft Equation розміром 12 pt з нумерацією і посиланням на даний номер по тексту докладу.

На завершення тез доповіді допускається привести перелік використаної літератури (не більше 4 найменувань).

Регламент роботи конференції:

27 квітня 2011 року
8:30 – 10:00 – реєстрація учасників конференції;
11:00 – відкриття конференції, пленарне засідання;
14:00 – початок роботи секцій.

28 квітня 2011 року
10:00 – секційні засідання;
15:00 – заключне засідання.

Телефони: (44) 249-25-42
E-майл: duiktconf@ukr.net
Адреса оргкомітету: Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7, к. 221