VIІІ Міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

17-19 листопада 2010 року в Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара (ДНУ) відбудеться VIІІ Міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем".

Організатори конференції:
- Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;
- Інститут кібернетики НАН України імені В.Глушкова.

До участі у конференції запрошуються молоді науковці, викладачі ВНЗ, фахівці з інтелектуальних систем, студенти.

На конференції будуть працювати такі секції:
1. Нейронечіткі технології.
2. Експертні системи та системи, що навчають.
3. Математичне і програмне забезпечення систем штучного інтелекту.
4. Інтелектуальні системи прийняття рішень і системи підтримки прийняття рішень у технічних і економічних системах управління та у бізнесі.
5. Інженерія знань.
6. Розпізнавання образів.
7. Використання інтелектуальних систем у навчальному процесі.
8. Інформаційні технології обробки даних для прийняття рішень.

Мова конференції: українська, російська, англійська.

Для включення доповіді до програми конференції необхідно до 6 листопада 2010 року надіслати тези доповіді, які будуть опубліковані окремою збіркою до початку роботи конференції та видані учасникам конференції.

Адреса ДНУ, пр. Гагарiна 72, Днiпропетровськ, Україна 49050
Web-сторінка http://www.mpzis.dp.ua