VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум - 2012»"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів (Оптимум – 2012)», що відбудеться у Харківському національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» 5–7 грудня 2012 р.
Мета конференції – удосконалення наукового забезпечення процесів реформування в економіці та підготовки фахівців в області економічних досліджень. Планується обговорення стану, проблем розвитку й кадрового забезпечення економічних досліджень та методів оптимізації актуального напрямку діяльності підприємств в умовах трансформації народного господарства та формування ринкових відношень, а також розробка відповідних рекомендацій.
Основні тематичні напрямки конференції (секції):

 1. Удосконалення методичних засад обліку, аудиту та економічного аналізу, національна та світова практика.
 2. Математичні моделі та інформаційні технології в економіці.
 3. Аналіз і оптимізація інноваційних та інвестиційних процесів у контесті дослідження поточних та перспективних тенденцій розвитку національної та світової економіки.
 4. Маркетингові дослідження: становлення, інструментарій та ефективність.
 5. Економічні дослідження системи державного регулювання виробничо – підприємницької діяльності.
 6. Напрямки удосконалення податкової та митноїсистеми в умовах інтеграційних процесів.
 7. Кадрове забезпечення аналітичної та облікової діяльності в національній економіці: напрями підвищення якості фахової підготовки.
 8. Дослідження світових тенденцій та національних перспектив розвитку фінансово-кредитної системи України.
 9. Проблеми управління розвитком соціально-економічних систем в умовах динамічної невизначеності факторів зовнішнього середовища .
 10. Сучасні системи економічної, інформаційної та фінансової безпеки в умовах глобалізації.

Для своєчасного формування програми, збірника матеріалів конференції необхідно до 19 листопада 2012 р. подати в заархівованому вигляді (zip, rar) на електронну пошту наступні документи:

 • заявку на участь (зразок надається).
 • тези доповідей;
 • копію квитанції про переказ грошових коштів (у відсканованому вигляді).

Адреса Оргкомітету:
61002, Україна, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», ауд. 901 У/1, кафедра економічного аналізу та обліку.
тел. кафедри: (057) 707-60-74, (057) 707-62-74;
Е-mail: optimum2012@bk.ru
Інформація про конференцію розміщена на сайті:analiz.hpi.kh.ua у розділі Конференції та семінари (для перегляду розміщених матеріалів необхідно пройти реєстрацію на сайті).