VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

3-5 листопада 2014 р. відбудеться VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології» за підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Захід реалізовується на базі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Наукові напрями роботи конференції:

‒Філософія освіти у визначенні стратегії розвитку вищої школи України на початку ХХІ століття.

‒Педагогіка вищої школи як наука, практика, навчальна дисципліна.

‒Психологічна педагогіка як теорія і практика розвитку педагогічної майстерності.

‒Мистецька освіта в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.

‒Інноваційні технології навчання і виховання у ВНЗ.

‒Я-концепція – домінанта професійного і особистісного розвитку студента.

‒Особливості роботи з обдарованими студентами.

‒Зарубіжний досвід упровадження контекстно-професійної підготовки фахівця.

‒Педагогічна аксіологія та аксіопедагогіка як субдисципліни педагогічної науки.

‒Освіта дорослих в інформаційному суспільстві.

У роботі конференції візьмуть участь фахівці, крім України, з Австрії, Бельгії, Білорусі, Болгарії, Ізраїлю, Литви, Німеччини, Польщі, Росії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Фінляндії, Чехії.