VІI Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Сучасні Філологічні Дослідження Та Навчання Іноземної Мови В Контексті Міжкультурної Комунікації»

Розділ: 

Дата події: 

П'ятниця, 27 Березень, 2015

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатори:
Житомирський державний університет імені Івана Франка, Київський університет імені Бориса Грінченка, Хмельницький нацiональний унiверситет та інші.

Передбачається робота таких секцій:

* Дискурс в міжкультурній комунікації: вербальні й невербальні засоби спілкування.
* Лінгвокультурологія та когнітивістика.
* Переклад і міжкультурна комунікація.
* Соціолінгвістика, етнолінгвістика, психолінгвістика і культура мовленнєвої поведінки.
* Порівняльні дослідження в полілінгвальному просторі.
* Актуальні проблеми лінгвістики в синхронії та діахронії: стилістика, лексична семантика, фразеологія і граматика.
* Навчання іноземної мови в умовах соціокультурної освіти.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька, французька.