VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота і сучасність: теорія та практика»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатор: Національний технічний університет України “КПІ”

Напрямки роботи конференції:

Секція №1. Теоретичні аспекти соціальної роботи: традиції та інновації

 1. Історія становлення та розвитку соціальної роботи в Україні та світі
 2. Нормативно-правове забезпечення соціальної роботи
 3. Етико-деонтологічні проблеми соціальної роботи
 4. Клієнтоцентрична та сімейноцентрична системи організації соціальної роботи: тенденції розвитку, міжнародний досвід
 5. Інноваційні тренди сучасної соціальної роботи

Науковий керівник: Халамендик В.Б., д.філос.н., професор кафедри політології, соціології та соціальної роботи
Пиголенко І.В., к.філос.н., доцент кафедри політології, соціології та соціальної роботи
Секретар: Вайнілович Н.А., викладач кафедри політології, соціології та соціальної роботи

Секція №2. Міждисциплінарний характер соціальної роботи

 1. Психологія в соціальній роботі
 2. Соціальна робота та педагогіка: важелі взаємовпливу
 3. Соціально-політичний аспект соціальної роботи
 4. Соціологічний вимір результативності та якості надання соціальних послуг населенню

Науковий керівник: Філоненко М.М., к.психол.н., доцент кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Смірнова В.О., к.пед.н., викладач кафедри політології, соціології та соціальної роботи
Секретар: Раптова О.М., аспірант кафедри політології, соціології та соціальної роботи

Секція №3. Методи та технології соціальної роботи

 1. Психореабілітація та психокорекція як технології соціальної роботи
 2. Терапевтичні форми роботи з різними категоріями населення
 3. Тренінгові методики в соціальній роботі
 4. Шляхи попередження та подолання професійного вигорання
 5. Науковий керівник: Жовніренко С.Ю., викладач кафедри політології, соціології та соціальної роботи

Тамакова Т.А. викладач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Секретар: Мацко І.В., викладач кафедри політології, соціології та соціальної роботи

Секція №4. Майбутнє соціальної роботи в контексті адміністративної реформи.

 1. Альтернативні підходи до організації сучасної соціальної роботи:
  • Надання послуг різним категоріям населення соціальними службами та інституціями
  • Організація соціального обслуговування населення через Територіальні центри
 2. Особливості роботи державних та недержавних суб’єктів у сфері надання соціальних послуг
 3. Волонтерський рух: стан та перспективи розвитку
 4. Менеджмент у соціальній роботі

Для участі в конференції потрібно до 10 квітня 2012 р. на e-mail konfsr2012@gmail.com надіслати всі необхідні матеріали

Детальну інформацію з питань конференції можна отримати:
03056 м.Київ, пр. Перемоги, 37, корпус 7, к.506
e-mail: konfsr2012@gmail.com

ДолученняРозмір
PDF icon SR_InfList_UKR_2012.pdf296.99 КБ