V міжнародної конференції «Знаки питання в історії України: Україна на перехресті цивілізацій»,

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

яка відбудеться 26-28 листопада 2009 року в м. Ніжині на базі Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя

[b]На конференції передбачається робота наступних секцій:[/b]

1. Українське суспільство в діалозі культур.
2. Україна у світовому суспільно-політичному просторі: минуле і сучасність.
3. Цивілізаційна спадщина: проблеми давньої та середньовічної історії України.
4. Українське етнічне розмаїття в історичній ретроспективі.
5. Україна між Заходом і Сходом: особистісний вимір.
6. Полісся у контексті україно-російсько-білоруських взаємин.
7. Україна на шляху європейської інтеграції.

Для участі в конференції необхідно [b]до 16 листопада 2009 р[/b]. надіслати заявку, в якій вказати тему доповіді, відомості про автора та інформацію про особисту участь у роботі конференції.
Тексти доповідей та повідомлень обсягом від 6 до 12 сторінок, роздрукованих і набраних на дискету 3.5 дюйма в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, інтервал 1,5, з полями 20 мм з усіх сторін, надіслати до 23 листопада 2009 р. або здати під час реєстрації.
Матеріали будуть надруковані в окремому випуску збірника наукових праць "Література та культура Полісся", що входить до переліку фахових видань ВАК України (історія, філологія) або, за рішенням оргкомітету, у збірнику матеріалів конференції.
[b]Робочі мови[/b] - українська, російська, польська, англійська. Вартість публікації матеріалів - з розрахунку 15 грн. за сторінку машинописного тексту (під час реєстрації або поштовим переказом на ім’я координатора – Семенової Марини Валентинівни). Для учасників конференції, що візьмуть особисто участь в її роботі, оргвнесок становить 100 грн. Проїзд, проживання та харчування - за кошти організації, що надає відрядження.

[b]Адреса оргкомітету конференції:[/b]

16602 Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Кропив'янського, 2, історико-юридичний факультет НДУ імені Миколи Гоголя.

[i]Тел.:[/i] (0 4631) 7-19-78

[i]Електронна пошта[/i]: Nizhyn-ist-fak@ukr.net

Заявки і матеріали можна надсилати електронною поштою.