Управління якістю підготовки фахівців

Розділ: 

[b]XII Міжнародна Науково - Методична конференція
"Управління якістю підготовки фахівців"
Одеса, 23-25 травня 2007 р.
[/b]

[b]Тематика конференції:[/b]
1. Реалізація принципів і завдань Болонського процесу в Україні.
2. Проблеми розробки та впровадження стандартів вищої освіти.
3. Впровадження нових інформаційних технологій навчання.
4. Кредитно-модульна система підготовки фахівців та контроль якості знань.
5. Методичне забезпечення та організація навчального процесу.
6. Самостійна робота студентів, курсове та дипломне проектування.
7. Місце наукових досліджень при підготовці фахівців будівельного напрямку.

Програма проведення конференцій
23 травня
12.00 - 13.30 Реєстрація учасників Конференції
13.30 - 17.30 Відкриття конференції і пленарне засідання ауд. а.360
24 травня
13.30 - 17.30 Секційні засідання
25 травня
13.30 -15.00 Завершальне пленарне засідання ауд. а.360

[b]Для участі в конференції необхідно:[/b]
- до 1 квітня2007г.-направитизаявку учасника;
- до 25 квітня 2007г. - направити 1 екз. тексту тез доповіді в друкованому і електронному вигляді (на дискеті 3,5 дюйми у вигляді файлу, створеного в редакторі Microsoft Word формату «DOC» або «RTF»).
Надані в Оргкомітет доповіді повинні відповідати темі конференції, містити науково-методичні розробки з питань удосконалення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і бути оформлені згідно вимог.
Оргкомітет має право відхиляти тези доповідей, що не відповідають вказаним вимогам.
Вартість публікації в збірці тез складає 15 гривень ( для іноземних учасників з розрахунку $3 USA ) за кожну сторінку.

Гроші необхідно перерахувати на рахунок:
р/р 2600030011431 у ООФАКБУСБ м. Одеси,
МФО 328016. код ЄДРПОУ 21028281 Центр НТТМ по АБ.

Адреса оргкомітету

Матеріали надсилати
- за поштовою адресою:
Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона,4 Одеська державна академія будівництва і архітектури.
Оргкомітет ХП міжнародної науково-методичної конференції, кім. а. 138.
Остапенко Ніні Герасимівні
Контактний телефон (8-10-3-80-482) 204-796
- за електронною адресою
odab(at)apaco.net у теці «Конференція», ім'я файлу
повинне відповідати прізвищу першого автора.

Запрошуємо до спілкування - Форум Рідного Міста

Форум Рідного Міста
Світлини Рідного Краю
[url=http://mova.ridne.net/profile/3][img]http://mova.ridne.net/profile/3/6.png[/img][/url]