Українське народознавство на початку ХХІ ст. (теорія і методи та тенденції розвитку)

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної Академії наук України

запрошує до участі у Міжнародній науковій конференції на тему: “Українське народознавство на початку ХХІ ст. (теорія і методи та тенденції розвитку)”, яка відбудеться 17 грудня 2008 р.

Тематикою секційних засідань конференції передбачено розгляд широкого спектру народознавчих проблем, зокрема:

- здобутки та втрати українського народознавства ХІХ–ХХ ст.;

- етнокультурна спадщина та сучасність;

- проблеми та перспективи українського народознавства ХХІ ст.;

- сучасний стан та методи фіксації фольклорно-етнографічних матеріалів.

Під час роботи конференції планується розглянути нові напрямки та методи сучасного народознавства: етносоціологічні, кроскультурні дослідження, цільові моніторинги, семантика.

До участі запрошуються також збирачі-аматори фольклорно-етнографічних матеріалів (місцеві краєзнавці, вчителі, музеєзнавці та ін.)

Вимоги до оформлення статті:

Обсяг тексту – до 20 000 тис. знаків. Вгорі справа: прізвище, ім’я автора, нижче – назва міста. Назва статті – посередині, великими літерами. Текст – Microsoft Word; шрифт – Times New Roman, кегль – 14 (розширення – .rtf); параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги – 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 15 мм; інтервал між рядками – 1,5.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції.

Просимо в заявці вказувати зворотню електронну адресу, за якою буде надсилатися підтвердження Вашої участі у конференції.

Заявку на участь у роботі конференції (назва доповіді, резюме (укр., рос., англ. мови) обсягом до 500 знаків; прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада, домашня адреса, № тел., електронна адреса) надсилати до 17 листопада 2008 р. за адресою:
01001, Київ-1, вул. Грушевського, 4, ІМФЕ, Оргкомітету Міжнародної наукової конференції
або електронною поштою:

makar_t@yahoo.com

kontekst@ukr.net

etnolog@etnolog.org.ua

Телефон: 8 (044) 279-45-22), факс: 8 (044) 278-34-54