Українознавство XXI ст.: нові підходи, критерії та завдання

Розділ: 

Галузь: 

Ключові слова та терміни: 

23-24 жовтня 2008 року в м. Києві відбудеться щорічна Міжнародна науково-практична конференція
«Українознавство XXI ст.: нові підходи, критерії та завдання розвитку»
На пленарному засіданні та під час роботи секцій передбачається обговорити: концептуальні підходи, світоглядні, теоретико-методологічні та історіографічні обґрунтування розвитку українознавства в XXI ст. як єдиної синтетичної науки й стосовно таких її складових (концентрів): Україна - природа, етнос, нація, мова, культура, національне державотворення та побудова громадянського суспільства в їх органічній єдності з процесами формування свідомості, розвитком національної освіти та виховання, відродженням національної культури, творенням чіткої системи організації та управління процесом поширення знань про Україну й українство тощо.
Планується робота секцій:
1. Концептуальні визначення та філософсько-світоглядні обгрунтування розвитку українознавства в XXI ст.
2. Історіографічні та теоретико-методологічні проблеми розвитку науки самопізнання й самотворення українського народу.
3. Українознавство і проблеми етнонаціогенезу в незалежній Україні.
4. Українська мова в світоглядній та прагматичній проекціях українознавства.
5. Українознавство і розвиток національної культури.
6. Українознавство і проблеми національного державотворення та побудови
громадянського суспільства в Україні.
7. Українознавство в структурі та змісті національної освіти та виховання.
8. Природо-екологічна складова в самопізнанні й самотворенні українського народу.
9. Українознавчі центри в Україні та за кордоном: нові рівні та форми взаємодії.
10. Державні стандарти вищої освіти та підготовка науково-педагогічних кадрів в
Україні.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції. Заявки необхідно надіслати до 5 вересня 2008 року.

У заявці повідомити: прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, назву установи, посаду, вчене звання, адресу, телефон (домашній, службовий), тему доповіді (повідомлення), назву секції.
По підсумках конференції передбачається опублікувати «Збірник наукових праць НДІУ» (фахове видання з історичних та філософських наук). Наукові статті (на папері та електронних носіях), написані згідно з вимогами до публікації у Збірнику, необхідно передати в Оргкомітет під час роботи конференції або надіслати поштою чи на e-mail.

Заявки надсилати на адресу: 01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, Ярошинському О.Б.
Контактний тел./факс (044) 494-17-84;
e-mail: yarosch(at)rambler.ru yaob(at)rius.kiev.ua