Спеціальність 8.18010015 «Консолідована інформація»

До уваги випускників бакалавратів усіх напрямів!

Кафедра Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка» готує фахівців кваліфікації 2432.2 „Аналітик консолідованої інформації” освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.18010015 «Консолідована інформація» напряму підготовки «Специфічні категорії»
До навчання на ОКР „Магістр” на інтербакалаврській спеціальності 8.18010015 «Консолідована інформація» запрошуються випускники усіх бакалавратів без обмежень.

Спеціальність 8.18010015 «Консолідована інформація» орієнтована на:

 • створення, застосування інформаційних систем з консолідованою інформацією і технологій інформаційного аналізу відповідно до сучасних концепцій інженерії даних та знань;
 • інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур;
 • розроблення та використання комп'ютерних засобів і методів опрацювання консолідованої інформації;
 • комп'ютерну інформаційну підтримку, автоматизацію й оптимізацію усіх видів робіт з консолідованою інформацією;
 • набуття, подання та виведення даних і знань, керування на основі знань;
 • методології та технології проектування, побудови, упровадження, супроводу й експлуатації програмних засобів роботи з консолідованою інформацією;
 • системи керування базами знань;
 • мови подання даних та знань, засоби мережного подання знань і мережного обміну знаннями, засоби анотування та пошуку знань у мережі.

Детальніше далі... Консолідована інформація

Магістр із спеціальності 8.18010015 «Консолідована інформація» знатиме:

 • основи теорії пізнання, семіотики, когнітивної психології, системології; способи репрезентації понять і процесів у пам'яті людини, основні механізми мислення, способи активізації мислення та моделі міркувань;
 • методи роботи зі знаннями: методи набуття, подання, структурування, виведення знань;
 • текстологічні методи видобування знань і методи видобування знань із експертів;
 • методи анотування та реферування текстів; методи пошуку закономірностей, математичні, логічні, семантичні, об'єктні, системні й імітаційні методи моделювання та оптимізації систем різних класів;
 • мови представлення знань і розмітки, методології розроблення орієнтованих на знання інформаційних систем і технологій;
 • інструментальні засоби їхньої побудови та підтримання їхнього життєвого циклу;
 • універсальні мови програмування, мови імітаційного моделювання та вмітиме використовувати методи та засоби інженерії знань;
 • проектувати, реалізовувати, тестувати, упроваджувати, супроводжувати й експлуатувати програмні засоби роботи зі знаннями, включаючи засоби представлення, анотування і пошуку знань у мережі.

У європейській системі організації праці випускники аналогічних спеціальностей посідають посади:

 • аналітик (analyst);
 • архітектор знань (knowledge architect);
 • журналіст проектів (projects journalist);
 • інформаційний менеджер (information manager);
 • редактор змісту (content editor);
 • керівник знаннями (knowledge leader).

У наших умовах типовими посадами фахівця із спеціальності 8.18010015 «Консолідована інформація» є:

 • заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи;
 • керівник інформаційної служби;
 • начальник відділу стратегічного планування та прогнозування;
 • начальник аналітичного відділу;
 • аналітик-консультант директора.

Фахівець із спеціальності 8.18010015 «Консолідована інформація» може керувати роботами, що пов'язані:

 • із контролем якісних показників знань в організації;
 • захистом засобів і методів менеджменту та інженерії знань, забезпечення їхньої конфіденційності;
 • придбанням та менеджментом внутрішніх і зовнішніх знань; локалізацією, ідентифікацією та пошуком знань;
 • керуванням знаннями, створенням, виведенням та підтриманням знань;
 • систематизацією і структуруванням знань, документуванням, публікацією знань і забезпеченням доступу до них усередині організації.

Фахівець із спеціальності 8.18010015 «Консолідована інформація» вивчатиме такі дисципліни:

 • Вступ до спеціальності (конкурентна розвідка);
 • Технології менеджменту знань;
 • Інформаційні технології організації бізнесу;
 • Технології підтримки прийняття рішень;
 • Технології інформаційного менеджменту;
 • Інформаційні технології організації бізнесу;
 • Технології підтримки прийняття рішень;
 • Сховища даних;
 • Інтелектуальні системи аналізу консолідованої інформації;
 • Інтелектуальна власність;
 • Управління проектами систем з консолідованою інформацією;
 • Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань;
 • Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів;
 • Практикум з іноземної мови;
 • Цивільна оборона;
 • Охорона праці в галузі комп'ютингу.

Навчальний процес за спеціальністю8.18010015 «Консолідована інформація» забезпечують висококваліфіковані викладачі кафедри «Соціальні комунікації та інформаційна діяльність», інших кафедр Львівської політехніки.

З усіх питань щодо вступу на ОКР „Магістр” за спеціальністю 8.18010015 «Консолідована інформація» звертатися на кафедру «Соціальні комунікації та інформаційна діяльність» Національного університету „Львівська політехніка”, 523 ауд. 4-го навчального корпусу НУ „ЛП”.

Національний університет "Львівська політехніка"

Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

Україна, м. Львів, 79013, вул. С. Бандери, 12, к. 101

Тел. (032) 258-25-95

Електронна адреса: skid(а)ridne.net

Запрошуємо на зустріч!!!

Keywords: 

Locations: