Розроблення Веб-сайтів за допомогою мови програмування Perl

Розроблення комплексних Веб-сайтів за допомогою мови програмування Perl: Навч.посібник
А.М.Пелещишин, П.І.Жежнич, О.В.Марковець
Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. - 164 с.

ISBN 978-966-553-623-9

Розглянуто можливості Perl-технологій для програмування Веб-додатків. Наведено основні конструктивні засоби мови Perl: стилі програмування, елементи керування, механізми програмування під Веб тощо. Проілюстровано схеми взаємодії Веб-сервера з додатками мовою Perl через інтерфейс CGI за допомогою відповідної програмної бібліотеки. Для створення комплексних Веб-додатків наведено механізми роботи з базами даних за допомогою програмної бібліотеки DBI. Окремо проілюстровано створення програмних агентів для Веб мовою Perl за допомогою програмної бібліотеки LWP. Матеріал містить приклади програм, що можуть бути корисними під час самостійного розроблення студентами власних програм у межах різних навчальних дисциплін.
Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають сучасні технології створення програмного забезпечення та розроблення Веб-сайтів, а також такі дисципліни, як "Комп'ютерні мережі", "Проектування Веб-систем".

ББК 32.973-01я-73
УДК 004.43(075.8)

Forums: