рецензія на статтю

Світова економічна криза боляче вдарила по економіці України. Зменшення ВВП України за третій квартал 2009 року, у постійних цінах 2007 року, порівняно з відповідним кварталом 2008 року становило 15,9% [9]. Настільки значне падіння ВВП безумовно пов’язуэться із неспроможністю банківського сектору України надавати довгострокові кредити в попередніх обсягах, оскільки в 2009 році було надано довгострокових кредитів зі строком погашення понад 5 років в сумі 9 977 млн грн., тоді як в 2008 році було надано 22 888 млн грн., ща на 56,4% менше у порівнянні з попереднім періодом. Також значно зросли середні відсоткові ставки за наданими кредитами з 14,0% у 2008 році до 16,5% у 2009 році [2, c. 146]. Фактично реальний сектор економіки не кредитується в повному обсязі, фізичні та юридичні особи мають велику заборгованість перед банками, тому і маємо як наслідок падіння ВВП. А вітчизняні банки, в свою чергу, володіють великими обсягами проблених кредитів в своєму портфелі, значна частина з них за даними міжнародних рейтингових агентств, таких як Standard & Poor, Moody's та Fitch знаходяться на грані дефолту [12]. Проблема дослідження причин початку іпотечної кризи, а тим паче знаходження можливих шляхів виходу з неї постали на сьогоднішній день одними з найактуальніших і найнеобхідніших питаннями що потребують вирішення, оскільки, як показує досвід західних країн – розвиток ринку іпотечного кредитування це передумова для стабільного зростання ВВП.

Мета роботи – дослідити обсяги залучень зовнішніх фінансових ресурсів банківською системою України для потреб внутрішнього кредитування, визначити основні причини кризи іпотечного кредитування, дослідити фактори, що впливають на об’єми залучення ресурсів, динаміку відсоткових ставок, роль національного банку України в процесі регулювання зовнішніх запозичень, а також запропонувати ефективні шляхи для покращення ситуації в банківській сфері в цілому.

Forums: 

Fields: 

Keywords: 

Коментарі

Ви переплутали

Друже, мені здається, ви переплутали основну ідею! Пропонувалося на сайті розміщати свої статті для публічного доступу з тим, що ті вчені, котрим ця стаття сподобається (або навпаки), зможуть надати автору рецензію.
Звичайно на безоплатній основі.