Промоція на головну сторінку

До навчання на ОКР „Магістр” на інтербакалаврській спеціальності 8.18010015 «Консолідована інформація» запрошуються випускники усіх бакалавратів без обмежень.

Спеціальність 8.18010015 «Консолідована інформація» орієнтована на:

  • створення, застосування інформаційних систем з консолідованою інформацією і технологій інформаційного аналізу відповідно до сучасних концепцій інженерії даних та знань;
  • інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур;
  • розроблення та використання комп'ютерних засобів і методів опрацювання консолідованої інформації;
  • комп'ютерну інформаційну підтримку, автоматизацію й оптимізацію усіх видів робіт з консолідованою інформацією;
  • набуття, подання та виведення даних і знань, керування на основі знань;
  • методології та технології проектування, побудови, упровадження, супроводу й експлуатації програмних засобів роботи з консолідованою інформацією;
  • системи керування базами знань;
  • мови подання даних та знань, засоби мережного подання знань і мережного обміну знаннями, засоби анотування та пошуку знань у мережі.

Детальніше тут: Консолідована інформація