Перша щорічна науково-практична конференція "Формування інформаційного суспільства: засади, механізми, тенденції"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатор: Український Інформаційний центр "Наука.Техніка.Технологіі"

Круглий стіл «Інноваційні моделі управління: аналіз та оцінювання ефективності функціонування»

Секції:

  • Засади формування інформаційної культури суспільства
  • Пріоритети реалізації інформаційної політики в умовах глобальних викликів
  • Інституційні аспекти управління інформаційним суспільством
  • Сучасні PR-технології та соціологія інформаційних відносин
  • Управління громадською думкою в умовах інформаційного суспільства
  • Роль науки і освіти у розвитку інформаційного суспільства
  • Використання інформаційних технологій у забезпеченні діалогу між владою та суспільством: Е — урядування
  • Функціонування ІТ-систем в управлінні діяльністю організації

Остання дата подання заявки на участь: 27.04.2012

Обсяг тез доповідей - до 12 (!!!) сторінок формату А4. Вимоги до оформлення тез, форму заявки та умови участі - на сайті організатора www.conference.kiev.ua. Збірник матеріалів має УДК, ББК, рецензії провідних вчених у відповідній області наук. Термін отримання збірнику та сертифікату про участь - до 2 тижнів.

Джерело: www.conference.kiev.ua