Науково-технічний журнал «Двигуни внутрішнього згоряння»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Науково-технічний журнал «Двигуни внутрішнього згоряння» заснований Національним технічним університетом “Харківський політехнічний інститут” у 2002 році (Свідоцтво Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України КВ № 6393 від 29.07.2002 р.) і внесений до Переліку наукових фахових видань України. У 2010 році журнал пройшов перереєстрацію (Постанова ВАК України №1-05/1 від 10 лютого 2010 р.).

Видається журнал двічі на рік, в якому статті друкуються російською, українською, англійською або німецькою мовами. Він є правонаступником науково-технічного збірника «Двигуни внутрішнього згоряння» Харківського політехнічного інституту, видання якого почалося з 1965 року.

Головний редактор журналу – Марченко Андрій Петрович, Заслужений діяч науки і техніки України, Академік Академії Вищої школи України, Лауреат державної премії, професор, доктор технічних наук.

В публікаціях журналу розглядаються фундаментальні і прикладні проблеми сучасного двигунобудування, наводяться результати наукових досліджень, які виконані викладачами і науковцями вищої школи та НАНУ, аспірантами, докторантами, фахівцями галузевих установ, виробничих підприємств України та зарубіжжя, аналізуються проблеми, які пов’язані з удосконаленням конструкцій, експлуатацією, технологією виробництва двигунів внутрішнього згоряння, приділяється увага історії двигунобудування

Журнал активно співпрацює з відомими науковими школами, що діють в НТУ «ХПІ» та інших вищих навчальних закладах України, Росії і інших країн, зокрема, в Національному транспортному університеті, Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, Українській державній академії залізничного транспорту, МДТУ ім. Н.Е. Баумана, Білоруським національним технічним університетом.

Журнал зареєстровано в Міжнародній системі реєстрації серійних (періодичних) видань під стандартизованим кодом ISSN 0419-8719.

Електронна копія журналу у відкритому доступі розміщається на сайтах кафедри “Двигуни внутрішнього згоряння” і науково-технічної бібліотеки НТУ “ХПИ”, зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновый доступ до ресурсів на Web-Сервері Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского) (Україна); зберігається в реферативній базі даних Всеросійського інституту наукової і технічної інформації (ВИНИТИ) Російської академії наук і публікується в тематичній серії РЖ «Двигуни внутрішнього згоряння» (вільний он-лайновый доступ до ресурсу на Web-Сервері ВИНИТИ) (Російська Федерація).

Журнал включений в:
1) довідник періодичних видань бази даних Ulrisch`s Periodicals Directory (New Jersey, USA);
2) наукометричну базу даних Google Scholar;
3) бібліографічну базу даних WorldCat;
4) директорію, що пропонує вільний доступ до академічних журналів в електронному форматі в усіх напрямках Directory of Open Access Journals (DOAJ);
5) європейське метасховище наукових публікація DRIVER;
6) пошукову службу (Німеччина) BASE, яка є одним з потужних постачальників актуальних даних про наукові публікації європейських вчених.

Офіційний сайт http://web.kpi.kharkov.ua/dvs/golovna/