Науково-практична конференція "Актуальні проблеми регенеративної медицини"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатори:
Національна академія медичних наук України
Міністерство охорони здоров’я України
ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України"
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний університет фізичного виховання та спорту України

Тематика основних напрямків Конференції

Біологічні властивості стовбурових клітин різного походження
°ембріональні та фетальні стовбурові клітини
°стовбурові клітини дорослого організму
°міграція та диференціювання стовбурових клітин
°імунологічні аспекти регенерації
°сучасні технології культивування клітин

Перспективи застосування клітинних та генних технологій в регенеративній медицині:
°патологія опорно-рухового апарату
°серцево-судинні захворювання
°патологія нервової системи
°онкологія
°естетична медицина
°інші напрямки

Стовбурові клітини та генна інженерія

Методи генетичного аналізу в клінічній практиці

Генетика і спортивна медицина
°медична генетика в спорті;
°геноміка та біоінформатика в спорті;
°молекулярно-генетичні механізми адаптації до фізичних навантажень;
°нейрогенетика та генетика поведінки в спорті;
°фармакогенетика в спорті;
°гена терапія в спортивній медицині;
°генетичні та фенотипічні маркери спадкової схильності до занять спортом

Етичні та правові аспекти використання генних та клітинних технологій.

Детальна інформація на сайті http://www.igrm.kiev.ua