Науково-практична конференція "Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні"

Галузь: 

Місце події: 

Шановні науковці, викладачі, наукові співробітники, промисловці, підприємці, аспіранти, здобувачі, студенти !

Кафедра фінансів, обліку і аудиту Інституту економіки та менеджменту НАУ 11-12 листопада 2008 року проводить науково-практичну конференцію
“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ В СЬОГОДЕННІ”

Основною метою конференції є аналіз проблем вдосконалення бухгалтерського обліку та аудиту в Україні.

Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо заповнити заявку (бланк додається). Для включення доповіді до програми конференції необхідно до 12 листопада 2008 року надіслати до оргкомітету реєстраційну картку учасника конференції.
Статті за результатами доповіді можна надіслати до вказаного терміну або передати до оргкомітету безпосередньо під час реєстрації на конференцію. Статті будуть опубліковані після закінчення роботи конференції у випуску періодичного видання наукових праць, що входить до затвердженого ВАК України Переліку наукових видань («Проблеми системного підходу в економіці» або «Економіка, підприємництво та менеджмент»). До статті необхідно додати експертний висновок на право відкритого опублікування, рецензію зовнішню, складену доктором або кандидатом наук в одному з фахових навчальних або науково-дослідних закладів, рецензію внутрішню, складену співробітником Національного авіаційного університету (або закладу по місцю роботи автора), електронний примірник статті, відомості про автора(ів). Вимоги до оформлення статей наводяться нижче.

Мова доповіді: українська, російська, англійська.

Форми участі: доповідь (до 10 хвилин), повідомлення (до 5 хвилин). Всі доповіді необхідно обов’язково представляти за допомогою редактора Microsoft Power Point.

Програма науково-практичної конференції
11-12 листопада 2008 року

17:00 – 17:20 – Реєстрація учасників

17:20 – 17:30 – Відкриття конференції. Пленарне засідання.
Виступ Щелкунова В.І. – директора Інституту економіки та менеджменту НАУ, доктора економічних наук, професора.

17:30 – 20:00 – засідання тематичної секції “Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні”.

Адреса оргкомітету:
Україна, м. Київ, пр. Комарова, 1, НАУ, корпус 2, Інститут економіки та менеджменту, кафедра фінансів, обліку і аудиту, ауд. 2-110.
Тел. (044) 406-76-90
Е-maіl: kfoia(at)ukr.net

Інформаційний лист: http://www.nau.edu.ua/tools/site/download.php?url=/uploads/site_structure/uk/science/konfnau2008/02.doc&name=КонфпрогрОА