МОДЕЛЬ ПУНКТУ GPS СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

УДК 51-7:519.87
Літнарович Р.М. Конструювання і дослідження математичних моделей.Модель пункту GPS спостережень . Частина 6. МЕГУ, Рівне, 2009, -104 с.
Вперше отримана математична модель пункту GPS спостережень, яка функціонально зв’язує відстані до супутників з просторовими координатами X,Y,Z пункту спостереження і похибкою годинника приймача.
Вперше автором розроблена формула розрахунку середньої квадратичної похибки зрівноваженої функції з врахуванням коефіцієнтів математичної моделі.
Вперше формулюється і доказується теорема, яка дає можливість поширити оцінку точності на математичні моделі множиннної апроксимації будь-якого степеня.
Вперше розроблена методика подвійного контролю зрівноваженої функції математичної моделі.
Для студентів , аспірантів і пошукувачів вчених степенів факультету Кібернетики МЕГУ.
Зміст Стор.
Передмова ……………………………………………….5
РОЗДІЛ 1. ПРИНЦИП РОБОТИ СИСТЕМИ
Історія виникнення GPS…………………………………….…….6
Загальний принцип роботи……………………………………….7
Структура системи…………………………………………….…..8
Космічний сегмент……………………………………..…….……8
Код вільного доступу С………………………………….…….….9
Сегмент управління……………………………………….………10
Прилади користувачів ……………………………………..….…11
Кодові спостереження……………………………………………11
Фазові спостереження…………………………………………….12
Джерела похибок…………………..……………………………..13
Диференційований режим GPS…………………………………..15
Статичний метод (Static Positioning)……………………………..18
Псевдостатичний метод (Pseudo-Static Positioning)……………..19
Швидкостатичний метод (Rapid Static Position)…………..……20
Кінематичний метод “Стій/іди” (Stop-and GO Kinematik Positioning)………………………………..……………………….20
Кінематичний метод зі статичною ініціалізацією (Kinematic with Static Initialization)………………………………….………21
Кінематичний метод з ініціалізацією “на ходу“ (Kinematic with On-the Fly Initialization)………………………….…………….22
Проблеми…………………………………………………..………27
Список використаних джерел…………………………………….28
Додаток:Основні технічні характеристики GPS-приймачів…...28
РОЗДІЛ 2.Практичні роботи з GPS
Підготовчі роботи……………………………………..………….29
Технологія виконання робіт………………………………………31
Управління даними…………………………………………..……34
Польові виміри……………………………………………………..34
Мобільний приймач……………………………………..………..38
Базовий приймач…………………………………………..………40
Обробка результатів вимірювань……………..…………………41
Створення нового проекту в SKI…………………………………43
Імпорт даних з файлу………………………..…………………….43
Опрацювання результатів вимірів……………………..………...44
РОЗДІЛ 3.Визначення координат пункту за виміряними
псевдовідстанями, отриманими із GPS спостережень.
3.1.Теоретичні основи абсолютного методу ……………………48
3.2. Опрацювання матеріалів класичним методом………..……51
3.3. Побудова математичної моделі……………………………..54
3.4. Встановлення середніх квадратичних похибок коефіцієнтів побудованої математичної моделі…………………………………….61
3.5. Розробка формули оцінки точності зрівноваженої функції з врахуванням середніх квадратичних похибок коефіцієнтів побудованої математичної моделі……..………..……………….67
3.6. Конструювання параметрів математичної моделі….……...80
Висновки ……………..……………………………..………..…100
Літературні джерела…..……… ….………..………………..101