Міжнародна заочна наукова конференція «Історична регіоналістика на зламі століть: актуальні питання»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатор: Cхідноукраїнський Національний університет імені Володимира Даля

Питання для обговорення:

 • історична регіоналістика: теоретико-методологічні проблеми;
 • оцінка впливу історичних факторів і подій на сучасний портрет регіону;
 • патріотичний та виховний аспекти викладання історії в різних країнах;
 • вплив факторів глобалізації на розвиток відносин між країнами;
 • регіональна історія як ключовий елемент формування сучасної внутрішньої та зовнішньої політики держави;
 • відмінності регіональної політики з питань євроінтеграції в залежності від регіону;
 • відмінності у сприйнятті історичних подій та постатей в різних регіонах України та інших держав;
 • дослідження регіональної історії та архівні документи;
 • зовнішні та внутрішні історичні штампи у сприйнятті регіонів та країн;
 • роль архівної справи у попередженні політичного маніпулювання історичними фактами регіонів;
 • мультикультурність та мультинаціональність деяких регіонов - історія формування і розвитку, сприйняття спільного історичного минулого;
 • питання державної приналежності мультинаціональних регіонів.

Матеріали конференції надіслати до 20 квітня 2012 року

Оргкомітет конференції: кафедра архівознавства СНУ ім. В.Даля,
адреса: вул. Ватутіна, 1, корпус 8, м.Луганськ, Україна, 91034;
e-mail: arhiv2001@mail.ru

Секретар оргкомітету: Алтухов Олександр Сергійович
тел.: +38 066 2492556

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon Informathion.doc32.5 КБ