Міжнародна юридична науково-практична Інтернет-конференція "Проблеми юриспруденції: теорія, практика, суспільний досвід" 2013

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній юридичній науково-практична Інтернет-конференція "Проблеми юриспруденції: теорія, практика, суспільний досвід"

Тематичні напрямки:
1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових учень. Філософія права;
2. Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. Міжнародне публічне право;
3. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Трудове право. Право соціального забезпечення. Міжнародне приватне право;
4. Господарське право і господарсько-процесуальне право. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право;
5. Кримінальне право і кримінальний процес. Кримінологія та криміналістика. Кримінально-виконавче право. Судова експертиза;
6. Судоустрій. Прокуратура та адвокатура. Правоохоронні органи і правозахисні інституції.

Умови участі:
Для участі у конференції необхідно надіслати електронною поштою до організаційного комітету наступні матеріали:
1) заповнену заявку (бланк заявки можна скачати на сайті оргкомітету);
2) тези доповіді;
3) відскановану електронну копію підтвердження оплати організаційного внеску та поштових витрат за пересилку збірника тез конференції;
4) якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається відсканована кольорова копія належним чином оформлених і посвідчених рецензії на тези доповіді (рецензент - к.ю.н. або д.ю.н.) або витягу з протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію їх до друку (оригінали цих документів зберігаються у автора).
Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора за прикладом: Заявка_Петрак; Тези_ Петрак; Квитанція_Петрак; Рецензія_ Петрак.
Після надсилання матеріалів оргкомітет обов'язково відповідає на Ваш лист підтвердженням про отримання матеріалів.
Останній день подання матеріалів: 8 жовтня 2013 року

Для участі у конференції приймаються матеріали, які раніше не публікувалися.

Подані матеріали повинні бути ретельно вичитані, оскільки додатково не редагуються.

Відповідальність за зміст тез доповідей несуть їх автори та рецензенти.

Співавторство - не більше двох авторів.

Назва секції, в якій слід розмістити тези доповіді, вказується автором у заявці.

Організаційний внесок: 25 грн. за кожну (повну чи неповну) сторінку поданих матеріалів. Вартість пересилки одного авторського примірника збірника матеріалів конференції в межах України становить 10 грн. Вартість та пересилка кожного додаткового примірника збірника матеріалів конференції становить 30 грн.

Адреса оргкомітету: поштове відділення зв'язку №50, а\с № 57, вул. Мельникова, 6, м. Київ, Україна, 04050

Web-сторінка:http://www.legalactivity.com.ua/
E-майл: LegalActivity@ukr.net

ДолученняРозмір
PDF icon інфррмація.pdf200.76 КБ