Міжнародна науково-практична конференція туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Міжнародної Науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання», яку проводить кафедра управління розвитком туризму Черкаського державного технологічного університету.
Мета конференції полягає в теоретичному узагальненні наукових досліджень та розробці практичних рекомендацій щодо проблем розвитку та управління потенціалом підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.

[b]На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем за такими напрямками:[/b]
[list]
[*]Теорія та практика управління потенціалом підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.
[*]Науковий базис інноваційного розвитку туризму.
[*]Сучасні тенденції та управління розвитком туристичним та готельно-ресторанним бізнесом.
[*]Державне регулювання туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.
[*]Розробка нового покоління туристичних послуг,
[*]Організаційні та економічні аспекти ефективного управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом.
[*]Світові досягнення та інноваційні технології в сучасному туристичному та готельно-ресторанному бізнесі.
[*]Стратегія економічного розвитку підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в умовах глобалізації.
[*]Регіональні проблеми розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.
[*]Планування та прогнозування діяльності підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.
[*]Маркетинг та менеджмент в галузі туризму.
[/list]

[b]Працюватимуть секції:[/b]
[list]
[*]Сучасні тенденції та стратегії розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.
[*]Проблеми державного регулювання та інтеграції України до світового простору в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі.
[*]Новітні технології в галузі туризму.
[*]Сучасні проблеми менеджменту та маркетингу в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі.
[*]Планування та прогнозування діяльності підприємств в галузі туризму.
[/list]
До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, практичні діячі, аспіранти, докторанти
та всі зацікавлені особи.

Заявку на участь та тези доповідей
прохання надсилати до 15 лютого 2011 року за адресою Оргкомітету:
Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ), кафедра управління розвитком туризму, бул. Шевченка 460, м.Черкаси, 18006 та обов’язково за електронною адресою: uptur07@mail.ru
Тези доповідей в 1-му примірнику, отримані оргкомітетом до 15 лютого 2011 року, будуть видані окремим збірником до початку конференції. Одночасно з тезами, для їх друкування та організації роботи конференції, просимо переказати організаційний внесок у розмірі 150 гривень. Кошти слід надсилати поштовим переказом за адресою: ЧДТУ, каф. управління розвитком туризму, оргкомітет конференції або на адресу за реквізитами:
Одержувач: ЧДТУ, р/р 31250277220007 код 05390336 в банку ГУДКу в Черкаській обл. МФО 854018 м. Черкаси. Призначення платежу: за участь у конференції кафедри управління розвитком туризму та друк тез (вказати прізвище).

Вимоги до оформлення:

Тези доповідей не повинні перевищувати три сторінки друкованого тексту на листках формату А4, набраного у редакторі MS Word.
Поля: верхнє, праве, ліве – 2,5 см; нижнє – 2,5 см.
Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал 1.
У верхньому лівому кутку вказується УДК.
Назва статті друкується ПРОПИСНИМИ літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, також по центру – прізвище та ініціали (жирним шрифтом), науковий ступінь і вчене звання, посада автора. Нижче друкується назва організації (закладу), де працює автор (співавтор).
Формули, таблиці, рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office.
Для публікації тез доповідей авторам необхідно подати:

тези доповіді (чітко роздруковані, з дотриманням вимог до оформлення);
заявку на участь у конференції з даними автора, обов’язково вказавши контактний телефон;
електронний варіант тез (на e-mail або на дискеті);
квитанцію про сплату оргвнеску.
Тези доповідей, які не відповідають вимогам, надіслані без грошового переказу або надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядаються.

Порядок роботи

16 березня – Заїзд учасників конференції.
9-00 -14-00 – Реєстрація і поселення учасників.
14-00 – Пленарне засідання.
17 березня – Секційні засідання, екскурсія з оглядом туристичних об’єктів Черкаської області.
18 березня – Заключне пленарне засідання. Підведення підсумків роботи конференції.

Секретаріат конференції:
Телефон для довідок (0472) 33-08-75, (097)827-01-06 Пужанська Анна Віталіївна
e-mail: uptur07@mail.ru (тема: conference, ПІБ)

Заявка на участь у конференції
Прізвище__________________________________
Ім’я_______________________________________
По батькові________________________________
Організація_________________________________
Посада ____________________________________
Вчене звання _______________________________
Науковий ступінь___________________________
Адреса (з індексом)__________________________
___________________________________________
Телефон (служб.)____________________________
/мобільний)_________________________________
E-mail _____________________________________
Тема доповіді _______________________________
Планую:

виступити з доповіддю (10-15хв.);
виступити з інформацією (до 5 хв.);
взяти участь як слухач;
тільки друк тез.
на секції:

Сучасні тенденції та стратегії розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.
Проблеми державного регулювання та інтеграції України до світового простору в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі.
Новітні технології в галузі туризму.
Сучасні проблеми менеджменту та маркетингу в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі.
Планування та прогнозування діяльності підприємств в галузі туризму.
Проживати планую:

в гуртожитку;
у 2-3-місному номері готелю;
в 1-місному номері.
Технічне забезпечення для виступу _______________
_______________________________________________
______________ _______________
Дата Підпис