Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми державотворення в сучасних умовах»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

29-30 листопада 2010 р.
у м. Київ
Центр правових наукових досліджень проводитиме
Міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених
«Актуальні проблеми державотворення в сучасних умовах»

До участі в роботі конференції запрошуються студенти,
магістранти, аспіранти, викладачі права та молоді науковці.

Кінцевий термін подання матеріалів: 29 листопада 2010 р.

Робота конференції відбуватиметься за такими напрямами:

• Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
• Конституційне право; муніципальне право;
• Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
• Господарське право, господарсько-процесуальне право;
• Трудове право; право соціального забезпечення;
• Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
• Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
• Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
• Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
• Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
• Міжнародне право;
• Філософія права.

Форма проведення конференції: ЗАОЧНА

Для перегляду додаткової інформації про конференцію у разі зацікавленості можете завітати на сайт ГО «Центр правових наукових досліджень» - www.cpnd.org.ua, а також завантажити прикріплений файл до цього повідомлення.

Контакти організаційного комітету:

ГО «Центр правових наукових досліджень»
01030 м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17
тел. 093 817 51 94 – Хижняк Сергій Вікторович – голова секції адміністративного права та процесу ЦПНД
електронна пошта: infocpnd@gmail.com
www.cpnd.org.ua