Міжнародна науково-практична конференція "Місія викладача вищої школи в контексті сучасних освітніх викликів"

Розділ: 

Галузь: 

2-3 жовтня 2008 року на базі Львівського національного університету імені Івана Франка буде проведено міжнародну науково-практичну конференцію "Місія викладача вищої школи в контексті сучасних освітніх" викликів.
На конференції планується розглянути такі питання:
• Філософсько-етична концепція професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи в умовах освітніх змін.
• Організація навчального процесу у вищій школі як суб'єкт-суб'єктної взаємодії викладача і студента.
• Болонські виклики і нові реалії викладацької діяльності
• Формування готовності викладача вищої школи до інноваційної діяльності.
• Проблеми психолого-педагогічної підготовки викладача вищої школи
За результатами конференції планується видання збірника доповідей, які увійдуть до спеціального випуску фахового періодичного видання "Вісник Львівського університету. Серія педагогічна". Вимоги до оформлення статті додаються.

Для безпосередньої участі в роботі конференції організаційний внесок становить 120 грн. (інформаційне забезпечення конференції, друк і пересилка матеріалів, культурна програма). Проїзд, проживання і харчування оргкомітет учасникам конференції не оплачує. Охочим бронюються місця в готелі.
Для участі в роботі конференції просимо до 10 червня 2008 року надіслати:
1. Заявку на участь в конференції.
2. Матеріали статті, підготовлені відповідно до вимог.
3. Конверт формату А-5 зі зворотною адресою.
4. Організаційний внесок (ксерокопію поштового переказу слід додати до заявки на участь в конференції).

Матеріали статі та організаційний внесок просимо надсилати за адресою:
Король Наталія Юріївна
Кафедра загальної та соціальної педагогіки
Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Дорошенка, 41
м. Львів 79000
Після опрацювання матеріалів та заявок, учасникам конференції до 10 вересня 2008 р. будуть надіслані запрошення та програма конференції.
Контактні телефони:
(0322) 39-47-65 - кафедра загальної та соціальної педагогіки, оргкомітет:
відпов. секретар - доц. П'ятакова Галина Павлівна; техн. секретар - Король Наталія Юріївна;
(0322) 39-42-19 - співголова: доц. Герцюк Дмитро Дмитрович.
E-mail: kfpedag@franko.lviv.ua
Детальна інформація, організаційні аспекти підготовки і проведення конференції відображені на сайті конференції: http://www.pedagogika.such.info