Міжнародна науково-практична конференція для молодих учених і студентів "Взаємодія і взаємозв’язок Дніпровського Лівобережжя та Курського Посейм’я (археологія, історія, сучасність)"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Дата проведення конференції: 9-10 червня 2011 р.
Останній день подачі матеріалів: 1 червня 2011 р.

Тематика конференції:
1. Археологічні дослідження та їх результати в ареалах Дніпровського Лівобережжя та Курського Посейм’я.
2. Дніпровське Лівобережжя та Курське Посейм’я періоду давньоруської державності.
3. Економічні та політичні зв’язки Чернігово-Сіверщини та Курщини напередодні та під час Національно-визвольної війни 1648 – 1657 рр.
4. Прикордонні зв’язки Гетьманщини, Слобідської України та Курщини у ХVІІІ ст.
5. Економічні та торговельні зв’язки Чернігівської, Харківської та Курської губерній у ХІХ ст.
6. Зв’язки діячів культури Чернігово-Сіверщини та Курщини ХІХ ст.
7. Міжтериторіальна економічна діяльність родини Терещенків у другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.
8. Революційні події 1917 – 1921 рр. на прикордонних територіях Лівобережної України і Росії.
9. Чернігово-Сіверщина, Сумщина та Курщина у роки тоталітарного режиму (1921 – 1941 рр.).
10. Чернігівська, Сумська та Курська області у роки Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр.
11. Чернігівщина, Сумщина та Курщина у складі СРСР у другій половині 40-х- на початку 90-х рр. ХХ ст.
12. Пострадянський період розвитку в історії Чернігівщини, Сумщини та Курщини (1991 – 2011 рр.).
13. Правові відносини між Дніпровським Лівобережжям та Курським Посейм’ям: історія та сучасність.

За результатами конференції буде видано збірник тез конференції.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
До участі у конференції запрошуються виключно молоді вчені і студенти.

Допускається заочна участь у конференції.
Організаційний внесок: 50 гривень.
Оргвнесок можна сплатити при реєстрації (у разі особистої участі) або ж надіслати поштовим переказом на ім’я Бєлашова Валерія Івановича (в. Киво-Московська 20, кв 25, м. Глухів, Сумська область 41400)

Витрати, пов’язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування), беруть на себе учасники. Оргкомітет забезпечує поселення учасників у студентський гуртожиток та надає допомогу з поселенням у готель. Умови участі: надіслати електронний та роздрукований варіант тез та анкету з інформацією про себе. У випадку заочної участі додатково треба надіслати відскановану квитанцію грошового переказу.

У анкеті потрібно надати відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, телефон, e-mail, поштова адреса), вказати тему доповіді, зазначити потребу у поселенні. Для студентів додатково необхідно надати інформацію про свого наукового керівника.

Адреса: ГНПУ імені Олександра Довженка, вул. Києво-Московська, 24, м.Глухів, Сумська обл.
Телефони: (5444) 2-33-26 Факс: (5444) 2-34-74
E-майл: caf-hist@ukr.net
Адреса оргкомітету: Кафедра історії, ГНПУ імені Олександра Довженка, вул. Києво-Московська, 24, м.Глухів, Сумська обл., Україна, 41400.

Вимоги до оформалення матеріалів:
- Обсяг від 3 до 5 сторінок
- Редактор Word.
- Шрифт Tames New Roman, 14 кегель, 1,5 інтервал, верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 3 см, праве – 2 см.
- Примітки до тексту оформляються як зноски, а посилання на джерела позначаються у квадратних дужках номером, під яким стоїть це джерело у переліку літератури.
- Література подається в кінці статті за алфавітом згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис (приклад див. Бюлетень ВАК України № 2, 2008 або на сайті Книжкової палати http://www.ukrbook.net/prykl_bib_zap.pdf ).