Міжнародна науково-практична конференція "Біоетика в системі охорони здоров'я і медичної освіти"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Високоповажані колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Біоетика в системі охорони здоров’я і медичної освіти", яка відбудеться 5-6 березня 2009 року на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Основні тематичні напрями конференції:

Секція 1.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БІОЕТИКИ
Історичні корені біоетики
Чинники виникнення біоетики. Визначення біоетики. Метод дослідження у біоетиці. Закон моральний і закон громадський. Види біоетики. Сутність персоналістичної біоетики. Етапи становлення медичної етики. Біоетика і медичний патерналізм. Сфери біоетики. Напрями біоетики. Біоетика у процесі становлення національної системи охорони здоров'я в Україні. Спорідненість біоетики з деонтологією в медицині.

Епістемологія та етико-культурні моделі біоетики
Міждисциплінарність біоетики. Психологічний, соціологічний та юридичний аспекти біоетики. Основні моделі біоетики. Філософське обґрунтування етичного судження в біоетиці. Принципи і засади персоналістичної біоетики. Засади біоетики принципіалізму.

Філософські основи біоетики
Персоналізм як теоретичне підґрунтя біоетики. Недосконалість матеріалістичного розуміння людини. Відображення сутності біоетики у вченні Томи Аквінського та в неотомізмі. Феноменологічна концепція тілесності. Релігійний екзистенціалізм. Філософська антропологія про сутність людини.

Секція 2.
ПРАВОВІ ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ЗАСАДАХ БІОЕТИКИ
Стан і перспективи розвитку біоетики в Україні
Організаційні заходи з впровадження біоетики в Україні. Діяльність Комітету з питань біоетики при НАН України. Сфера компетенції Інституту біоетики імені Ярослава Базилевича. Співпраця з міжнародними організаціями в галузі біоетики. Функції і характеристики комітетів з етики. Досвід викладання біоетики у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Кабінет біоетики як методичний центр впровадження біоетики в навчальний процес і практичну діяльність майбутніх лікарів і фармацевтів.

Вплив біоетики на ефективність діяльності органів та установ системи охорони здоров’я
Міжнародні організації з охорони здоров’я та їх вплив на формування законодавства України про охорону здоров'я. Криза в галузі права людини на життя. Недоліки українського законодавства щодо захисту гідності людини.

Біоетичний аспект боротьби з алкоголізмом. Тютюнозалежність як біоетична проблема
Алкоголізм як соціальна проблема. Заходи державних органів на подолання алкоголізму. Громадські антиалкогольні організації. Проблема реабілітації узалежнених від алкоголю у контексті біоетики. Заходи подолання проблеми тютюнозалежності в контексті біоетики.

Проблеми профілактики наркоманії та реабілітації і ресоціалізації наркозалежних. СНІД – пандемія XXI століття
Соціальні й психологічні причини наркоманії. Проблема наркоманії в Україні з позицій біоетики. Програми профілактики наркоманії. Зарубіжний досвід профілактики та боротьби з наркозалежністю. Проблема СНІДу в контексті біоетики.

Прикладні аспекти біоетики
Біоетичні проблеми хвороби. Транссексуалізм і корекція статевої орієнтації. Гомосексуалізм – етична чи медична проблема? Війна як антигуманне явище. Чи етично обґрунтована смертна кара? Вплив засобів масової інформації на біоетичне формування особистості людини.

Секція 3.
РЕГУЛЮВАННЯ БІОМЕДИЧНИХ ВТРУЧАНЬ В ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ НА ЗАСАДАХ БІОЕТИКИ
Інформована згода та експериментування над людиною. Маніпуляції з психічним здоров'ям людини
Етичні вимоги допустимої участі науковців у проведенні експериментів. Інформована згода як головна засада медичного експерименту. Нагляд за ліками як контроль за можливими негативними наслідками у контексті їх експериментування з людиною. Підстави використання плацебо в контексті експериментування та умови етичної дозволеності. Функції комісій з біоетики у контексті експериментування над людиною. Види наукових експериментів. Опосередкований і безпосередній вплив на людську психіку.

Біоетичні проблеми трансплантації органів
Труднощі та успіхи трансплантології. Проблеми дарування органів і тканин у контексті біоетики. Проблема діагностування смерті. Проблеми призначення дарованих органів у контексті біоетики. Трансплантація та ідентичність людської особи. Загальні засади трансплантології. Біоетичні міркування щодо аспектів трансплантації органів. Персоналістичний аспект трансплантології.

Біоетичні проблеми демографічної кризи та шляхи їх вирішення

Право на життя від моменту запліднення
Життя як цінність. Біоетика про статус людського ембріона. Право людини на життя від моменту запліднення. Аборт – порушення основного права людини на життя. Права людини і новітні репродуктивні технології, їх оцінка в контексті біоетики. Право на життя в контексті прав людини. Гідність і недоторканість людського життя від моменту запліднення до природної смерті.

Біоетична концепція охорони життя людини.
а) Аборт – звичайна операція чи жорстоке вбивство? Вирішення проблеми постабортного синдрому.

Види абортів та їх біоетична оцінка. Небезпека лібералізації абортів. Біоетика і права материнства. Захист прав дитини в контексті біоетики. Пренатальне обстеження як біоетична проблема. Вирішення проблеми постабортного синдрому в контексті біоетики.

б) Контрацепція та її альтернатива – природні методи розпізнавання днів плідності
Невідповідність методів контрацепції природі людської особи та її гідності. Біоетична оцінка безпосередньої та опосередкованої стерилізації. Альтернатива контрацепції – природні методи розпізнавання днів плідності. Біоетичні основи утримання від дошлюбних і позашлюбних статевих стосунків.
в) Репродуктивні технології – технології життя чи смерті? Клонування людини – досягнення чи небезпека?
Біоетичні проблеми репродуктивних технологій. Критерій етичної дозволеності прокреативних технологій. Біоетична неприпустимість продукування та використання живих людських ембріонів для отримання стовбурових клітин. Аргументи біоетики проти клонування людини.
г) Біоетичні критерії дозволеності біомедичних маніпуляцій та генної інженерії. Проблеми біобезпеки в контексті біоетики
Проблеми біомедичних маніпуляцій та генної інженерії в контексті гідності людини, її цілісності та ідентичності. Основні морально-правові вимоги щодо застосування біомедичних маніпуляцій та генної інженерії. Небезпека застосування новітніх біотехнологій в контексті біоетики. Негативна дія генетично модифікованих продуктів на здоров'я і життя людини. Загроза застосування біологічної зброї в умовах світової економічної кризи.
Проблема евтаназії в контексті біоетики. Альтернатива евтаназії – паліативне лікування
Смерть як суспільний феномен. Евтаназія в контексті біоетики. Юридичні та моральні аспекти евтаназії. Моральні проблеми самогубства. Особливості паліативної терапії. Біоетичні проблеми реанімації.

Секція 4.
БІОЕТИКА І ОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛІ
Християнська етика (визначення; особа: зміст, її моральна значимість; етика і мораль: спільні точки і відмінності; поділ моралі)
Мораль Старого Завіту
Декалог
Мораль Ісуса Христа
Суть послання Святого Апостола Павла
Статут християнської моралі
Розвиток морального богослов’я
Моральне вчення церкви
Характереологічні домінанти етики католицизму, православ’я, протестантизму як християнських конфесій.

Детальну інформацію можна дізнатись за веб-адресою:
http://www.meduniv.lviv.ua/index.php?id=economics_philosophy