Міжнародна науково-практична конференція «Шляхи підвищення економічної ефективності в умовах реформ: досвід розвинутих та попередніх економік»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Наукові секції:
- економічна ефективність в умовах глобалізації;
- рефомування та ефективність національної економіки;
- рефомування та ефективність регіональної економіки;
- підвищення ефективності діяльності підприємств;
- економічна ефективність у економічній теорії;
- ефективність фінансово-інвестиційної діяльності;
- ефективний маркетинг;
- ефективне природокористування;
- моделювання та інформаційне забезпечення ефективного прийняття рішень;
- вплив особливостей бухгалтерського обліку на показники економічної ефективності;
- інноваційна основа підвищення економічної ефективності.

ДолученняРозмір
PDF icon Ekonomichna_efektivnist.pdf1.07 МБ