Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи економічного розвитку»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Тематичні напрямки роботи конференції:

- економічна теорія та історія економічної думки;
- світове господарство та міжнародні економічні відносини;
- економіка і управління національним господарством;
- економіка і управління підприємствами;
- розвиток продуктивних сил та регіональна економіка;
- інновації та інвестиційна діяльність;
- економіка природокористування та охорони довкілля
- демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
- бухгалтерський облік, аналіз і аудит;
- гроші, фінанси і кредит;
- фінанси і податкова політика;
- математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
- статистика;
- маркетинг;
- сучасний менеджмент;
- логістика і транспорт

ДолученняРозмір
PDF icon Problemi_i_perspektivi_ekonomichnogo_rozvitku.pdf134.87 КБ