Міжнародна науково-практична конференція «Методологія та історіографія мовознавства» - 2013

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Запрошуємо Вас узяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Методологія та історіографія мовознавства», присвяченій Дню слов’янської писемності й культури та 1025-річчю Хрещення Русі.
Конференцію буде проведено на базі Донбаського державного педагогічного університету в місті Слов’янську Донецької області 23 – 25 травня 2013 р.
Наукова проблематика конференції:
1. Методологія мовознавства: проблематика, історія, сучасний стан і перспективи.
2. Сутність лінгвістичного методу; його структура; метод і суміжні поняття.
3. Методи фонології, морфонології, морфеміки та словотвору.
4. Методи аналізу лексичної та граматичної семантики мовних одиниць.
5. Методи граматичних досліджень: морфологія й синтаксис.
6. Методи діалектології, ареальної лінгвістики, соціолінгвістики.
7. Методи когнітивної лінгвістики, психолінгвістики, етнолінгвістики, лінгвокультурології.
8. Методи зіставного мовознавства, лінгвістичної типології, універсології, перекладознавства.
9. Методи лінгвогенетичних досліджень.
10. Методи комунікативної лінгвістики, паралінгвістики, дискурсології, лінгвопрагматики, стилістики, лінгвістики тексту, герменевтики.
11. Структурні та математичні методи в лінгвістиці.
12. Лінгвістична історіографія: проблематика, історія, сучасний стан і перспективи.
13. Проблеми періодизації історії мовознавства.
14. Історія мовознавства в контексті лінгвістичних парадигм.
15. Проблеми термінології методології та історіографії мовознавства.