Міжнародна наукова-практична конференція длястудентів, аспірантів та молодих вчених «Економічні процеси глобалізації у кризовий та посткризовий періоди в Україні»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених

«ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У КРИЗОВИЙ ТА ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОДИ В УКРАЇНІ»

17-18 червня 2011 р., м. Київ

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки. В даний час всі наукові напрямки розвиваються достатньо динамічно. Публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості.

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗАХІД У ФОРМАТІ MS WORD

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Нові методи самовизначення та виживання у пост кризовому світі: становлення і розвиток.

2. Стратегія і тактика управління в умовах нестабільної ринкової кон’юктури.

3. Роль фінансів в економічному зростанні: функціональна детермінованість та моделі розвитку.

4. Міжнародні стандарти та проблеми уніфікації обліку, аналізу та аудиту.

5. Сутність проблематики суспільного сектору економіки.

6. Підприємництво в ринкових умовах: проблема ефективності.

7. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).

8. Подолання наслідків кризи глобальної економіки.

9. Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.

10.Інноваційно-орієнтований розвиток економіки України та її інтеграція у світовий економічний простір.

Місце проведення конференції: м. Київ, вулиця Урицького, б. 45, конференц-зал бізнес-центру «НЕСТ».

Офіційні мови конференції: українська, англійська та російська.

Засідання секцій будуть проводитись в форматі доповідей. На доповідь виділяється не більше 10-ти хвилин, 10 хвилин - на обговорення. За результатами роботи конференції буде виданий збірник тез доповідей учасників.

Умови участі у конференції:

До 14 червня 2011 року (включно) надіслати на електрону адресу: conference.nef@gmail.com

1) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;

2) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Васильєв В.Д._Сепрухін)

3) заповнити анкету учасника на сайті Аналітичного центру «Нова Економіка».

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ ОН-ЛАЙН

Сплатити організаційний внесок (85 грн.) можна за наступними банківськими реквізитами:

Для учасників з України 85 грн.

Реквізити для оплати публікації через відділення Приватбанку:

Номер карти 6762 4620 5358 7413

Помозов Сергій Вікторович

Реквізити для оплати публікації в інших українських банках:

Отримувач: ПАО КБ «Приватбанк»

Номер рахунку: 29244825509100

МФО: 305299

ЄДРПОУ: 14360570

Призначення платежу: Поповнення СКР № 6762 4620 5358 7413 Помозова Сергія Вікторовича

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.

Тези, які не відповідають вказаним вимогам оформлення до розгляду не приймаються.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора(не більш двох) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Наприклад:

Економічна теорія

Сепрухін В.Д.

аспірант кафедри менеджменту

Київського інституту міжнародних відносин

м. Київ, Україна

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ
Сторінки не нумеруються.
Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Васильєв С.Р.)
Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.

У разі заочної участі у конференції збірник тез буде надісланий учасникам заходу на поштову адресу вказану в анкеті протягом десяти днів після проведення конференції.

Контактна інформація

Аналітичний центр «Нова Економіка»

03134, м. Київ-134, а/с 41

Web: www.nef.kiev.ua

E-mail: pomozov@nef.kiev.ua

Tel.: +38 0986616467