Міжнародна наукова конференція "Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій" - MegaLing'2009

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

20-27 вересня 2009 року в м.Київ відбудеться Міжнародна наукова конференція "Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій" - MegaLing'2009.

В центрі уваги конференції - теоретичні основи прикладної лінгвістики, когнітивне моделювання, корпусні технології, лінгвістичні аспекти штучного інтелекту, комп’ютерні перекладачі та словники, лінгвістична експертиза, інформаційно-комунікативні технології в освіті, науці та бізнесі.

Наукові напрямки конференції:

1. Когнітивне моделювання комунікації.
2. Корпусна лінгвістика.
3. Інтелектуальні системи обробки мови.
4. Лексикографічні та граматичні системи.
5. Лінгвістика Інтернету.
6. Лінгвістична експертиза і юридична лінгвістика.
7. Інформаційно-комунікативні технології в науці, освіті та бізнесі.

Для участі в конференції необхідно до 15 липня 2009 року подати електронною поштою за адресою info@megaling.org.ua, iros@zeos.net заявку і тези доповіді (300-400 слів, до 2000 символів, в форматі rtf українською, російською або англійською мовами).

Телефони: (044) 227-31-32, 525-86-75
Web-сторінка: http://www.nauka-online.org/content/mizhnarodna-naukova-konferentsiya-horyzonty-prykladnoyi-linhvist
E-майл: info@megaling.org.ua