Конференція "Розвиток творчої особистості студента як суб'єкта педаг

Розділ: 

[b]Міжнародна науково-практична конференція
„Розвиток творчої особистості студента як суб'єкта педагогічної взаємодії".
Донецьк, 5-6 квітня 2007[/b]

[b]Напрямки роботи конференції:[/b]
[list]
[*]Історико-педагогічні аспекти основних напрямків освітньої політики вищої школи в Україні.
[*]Теоретико-метод о логічні засоби творчого розвитку особистості студента як суб'єкта педагогічної взаємодії.
[*]Оптимізація навчально-виховного процесу у вищій школі як засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього фахівця.
[*]Розвиток творчого педагогічного потенціалу студента - майбутнього педагога у процесі професійної підготовки.
[*]Проблема формування творчості студента як суб'єкта педагогічного середовища.
[*]Гуманізація навчально-освітнього процесу як фактор творчого розвитку студента.
[*]Зарубіжні теорії і технології розвитку професійної творчості у студента.
[*]Вища освіта в контексті Болонського процесу.
[*]Вплив освітнього середовища на потребу в самореалізації студентської молоді.
[/list]

[b]За результатами конференції будуть надруковані статті або тези доповідей.[/b]
Строк подачі статей і тез - до 10 березня 2007 року (по поштовому штемпелю).
Для участі в конференції необхідно:
До 10 березня 2007 року надіслати заявку, статті або тези доповідей (обсягом статті до 10 сторінок, тези до 3 сторінок у друкованому і електронному варіантах - дискета 3,5 з матеріалами в форматі rtf). Електронний варіант та роздрукований матеріал статті подаються на кафедру культурології і політичних наук. Дискети с текстами статей авторам не повертаються. Для авторів з інших міст матеріали надсилати за адресою: 83000, м. Донецьк, вул.. Артема 96. ДонНТУ, кафедра культурології і політичних наук, Серьожниковій P. K.
[b]Робочі мови конференції[/b]: українська, російська, англійська.

Реєстрація учасників конференції 5.04.07 з 9.00 до 12.00 в ауд. 3.211.
Проїзд з з/д вокзалу на тролейбусі 2 маршруту до зупинки „Студгородок" - 3 учбовий корпус ДонНТУ.
Відкриття конференції - 5 квітня 10.00 годині.
До відкриття конференції планується видання: збірника статей.

Оргкомітет конференції

Оргкомітет конференції
Відповідальний секретар оргкомітету - Р.К. Серьожникова
82000,м. Донецьк, вул. Артема, 96

[b]Контактні телефони:[/b]
(8-0622) 91-03-02, 91-03-01 (оргкомітет)
77-04-50(Серьожникова Раїса Кузьмівна)
моб. 8-066-269-33-64

Запрошуємо до спілкування - Форум Рідного Міста

Форум Рідного Міста
Світлини Рідного Краю
[url=http://mova.ridne.net/profile/3][img]http://mova.ridne.net/profile/3/6.png[/img][/url]