"Комп’ютерні науки та інформаційні технології" (CSIT-2008)

Розділ: 

Галузь: 

Інформаційне повідомлення
ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"Комп’ютерні науки та інформаційні технології" (CSIT-2008)
(Україна, Львів, 25-27 вересня 2008 р.)
З 25 по 27 вересня 2008 року в Національному університеті "Львівська політехніка" проводиться ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" (CSIT-2008). Організаторами конференції є Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій.
Метою конференції є висвітлення та обговорення найважливіших досягнень у комп’ютерних науках та інформаційних технологіях і визначення перспективних напрямків розвитку цих галузей. Для участі в конференції запрошуються науковці України та міжнародної спільноти.
В рамках роботи конференції планується проведення круглого столу з представниками Міністерства освіти і науки, провідними вченими та викладачами навчальних закладів та ІТ-індустрії, на якому відбудеться обговорення питань підвищення якості та ефективності освіти у галузі ІТ та ефективної співпраці між наукою, освітою та промисловістю.
Під час пленарних засідань відбудуться цільові доповіді запрошених провідних вчених.

Робочими мовами конференції є українська, англійська, німецька (тільки для секції прикладної лінгвістики).
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Автоматизовані системи управління
• Системи штучного інтелекту;
• Моделювання та проектування складних об’єктів та процесів в системах управління;
• Комп’ютеризовані технології та системи автоматизованого управління видавничо-поліграфічних виробництв;
• Методи та засоби цифрової обробки сигналів.
Математичне та програмне забезпечення обчислювальних систем
• Програмна інженерія та CASE технології;
• Алгоритми, автомати та логіка;
• Паралельні та розподілені обчислення;
• Проблеми освіти в галузі інформаційних технологій.
Інформаційні системи та мережі
• Інтелектуальні інформаційні системи;
• Інформаційне моделювання;
• Системи баз даних та знань;
• Розподілені інформаційні системи та мережі.
Прикладна та комп'ютерна лінгвістика
• Актуальні питання комунікативної лінгвістики та переклад;
• Стан сучасних освітніх процесів в Україні і в світі та методика викладання чужоземних мов;
• Пріоритети сучасної комп’ютерної лінгвістики та технології опрацювання природної мови;
• Новітні тенденції вітчизняної лексикографії.
Системи автоматизованого проектування
• Моделі, методи та засоби для автоматизованого проектування складних об'єктів і систем;
• Методи та засоби автоматизованого проектування мікроелектромеханічних систем;
• Математичні моделі технологічних процесів виготовлення MEMС;
• Методи та засоби автоматизації транспортних технологій.
ГОЛОВА КОНФЕРЕНЦІЇ
ПАСІЧНИК В.В. – проф., директор Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка".
ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ
АНДРЕЙЧУК Н.І. – керівник секції "Прикладна та комп'ютерна лінгвістика".
ЛОБУР М.В. – керівник секції "Системи автоматизованого проектування".
ПЕЛЕЩИШИН А.М. – керівник секції "Інформаційні системи та мережі".
РАШКЕВИЧ Ю.М. – керівник секції "Автоматизовані системи управління".
ФЕДАСЮК Д.В. – керівник секції "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних систем".
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Андрейчук Н.І. (Львів, Україна)
Базилевич Р.П. (Львів, Україна)
Банаховський Л. (Варшава, Польща)
Буров Є.В.(Львів, Україна)
Біскуб І.П. (Луцьк, Україна)
Вінтонів М. (Донецьк, Україна)
Грабовецький Т. (Глівіце, Польща)
Жежнич П.І. (Львів, Україна)
Каркульовський В.І. (Львів, Україна)
Карпіловська Є.А.(Київ, Україна)
Катренко А.В., (Львів, Україна)
Лобур М.В. (Львів, Україна)
Медиковський М.О. (Львів, Україна)
Мельник Р.А. (Львів, Україна)
Мотика І.І. (Львів, Україна)
Напєральський А. (Лодзь, Польща)
Нікольський Ю.В. (Львів, Україна)
Пелещишин А.М. (Львів, Україна)
Рашкевич Ю.М. (Львів, Україна)
Різник В. В. (Львів, Україна)
Соловйова К.О. (Харків, Україна)
Стахов О. (Болтон, Канада)
Струк Є.С. (Львів, Україна)
Ткаченко Р.О. (Львів, Україна)
Ткаченко С.П. (Львів, Україна)
Чахорський Т. (Глівіце, Польща)
Шаховська Н.Б. (Львів, Україна)
Шеррік Д. (Луцьк, Україна)
Федасюк Д.В. (Львів, Україна)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Яковина В.С. – секретар оргкомітету
Медиковський М.О., Пелещишин А.М., Струк Є.С., Жежнич П.І., Шаховська Н.Б., Андрейчук Н.І., Лобур М.В., Рашкевич Ю.М., Федасюк Д.В., Блонська І.П., Вовк О.Б., Гайдис Х.М., Дорошенко А.В., Кравець Р.Б., Свірідова Т.В., Сенів М.М., Сєров Ю.О., Страшевська О.О., Шуміленко А.П., Якушева І.В.
ПОДАННЯ ПРАЦЬ ТА ЗАЯВОК ПРО УЧАСТЬ
До 1 липня 2008 р. матеріали доповіді та заявки на участь у конференції із зазначенням секції повинні бути надіслані на адресу оргкомітету. Збірник праць конференції CSIT-2008 буде виданий до початку роботи конференції та наданий учасникам при реєстрації. Матеріали доповіді подаються українською, англійською, німецькою (тільки для секції прикладної лінгвістики) мовами обсягом 3–5 сторінок, згідно із шаблоном, розміщеним на веб-сторінці конференції. Автори з України разом з матеріалами доповіді повинні подавати також акт експертизи. Подані матеріали не рецензуються та не редагуються. Інформація про прийняття заявки на конференцію буде розіслана авторам до 1 серпня 2008 р.
За результатами роботи конференції статті за матеріалами кращих доповідей будуть рекомендуватись до публікації у Віснику Національного університету "Львівська політехніка". Прийом статей і супровідної документації здійснюється після завершення конференції, вартість примірника Вісника оплачується додатково.
ОСНОВНІ ДАТИ:
до 1 липня 2008 р. – кінцевий термін подання заявки на участь та матеріалів доповідей;
до 1 серпня 2008 р. – кінцевий термін повідомлення про прийняття заявки на участь в конференції;
до 25 вересня 2007 р. – термін оплати внесків за участь у конференції.
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК ТА УМОВИ ПРОЖИВАННЯ УЧАСНИКІВ
Реєстраційний внесок включає вартість одного примірника збірника праць конференції та організаційні витрати і становить на одного учасника конференції (включно з ПДВ):
для учасників з України 200 грн.
для закордонних учасників 100 євро
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ВНЕСКУ
Для учасників з України (у гривнях):
Отримувач платежу
Благодійна організація "Львівська асоціація інформатиків"
Код ЗКПО 25252381
Розрахунковий рахунок 26008013310 у Першій філії ВАТ "Кредобанк" у м. Львові,
МФО 325365
Призначення платежу: Благодійний внесок на проведення конференції CSIT-2008 та прізвище учасника конференції.
Організаційний внесок не включає видатки на проживання та харчування.
Для проживання учасників може бути заброньована обмежена кількість місць в готельному комплексі Національного університету "Львівська політехніка".
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: Оргкомітет CSIT-2008, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет “Львівська політехніка”, 79013, вул. Ст. Бандери 12, м. Львів, Україна.
телефони: програмний комітет +38 (0322) 2582104, оргкомітет +38 (0322) 2582578
факс: +38 (0322) 744143
електронна пошта: 2008csit@gmail.com
WWW: http://csit-2008.iknit.net/
ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ!

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Назва доповіді
Автор(и)
Секція
□ Автоматизовані системи управління
□ Математичне та програмне забезпечення обчислювальних систем
□ Інформаційні системи та мережі
□ Прикладна та комп'ютерна лінгвістика
□ Системи автоматизованого проектування

Інформація про автора(-ів), що планує відвідати конференцію

Наковий ступінь
Прізвище
Ім'я, по-батькові
Організація
Посада
Телефон/факс
Електронна пошта
Резервування гуртожитку

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon INFO_CSIT_UKR_2008.doc81.5 КБ