Комп’ютерне моделювання та інформаційні системи в науці,економіці і

Розділ: 

Комп’ютерне моделювання та інформаційні системи в науці,економіці і освіті

Міністерство освіти і науки України
Київський національний економічний
університет ім. Вадима Гетьмана
Криворізький економічний інститут КНЕУ
Криворізький технічний університет
Черкаський національний університет
ім. Богдана Хмельницького
Запорізький національний університет

VІI Всеукраїнська
науково-практична конференція

Комп’ютерне моделювання та інформаційні системи в науці,
економіці і освіті

24-25 квітня 2007 року
м. Кривий Ріг

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у VII Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці,
економіці і освіті», яка відбудеться 24-25 квітня 2007 р. у корпусі №2
Криворізького економічного інституту за адресою: м. Кривий Ріг, вул.
Семашка, 16.
Робота конференції планується за такими
напрямками:
1) математичні методи, моделі, інформаційні системи і технології в
економіці;
2) моделювання економічного ризику і прийняття рішень в умовах
невизначеності;
3) теорія складних систем, синергетика, еконофізика;
4) інтелектуальні технології в реінжінірінгу бізнесу;
5) геоінформатика та просторова статистика;
6) комп’ютерне моделювання в освіті;
7) дистанційна освіта.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
В рамках конференції планується робота секцій молодих науковців, студентів
та учнів старших класів.

За результатами виступів учасників, відібрані Програмним комітетом матеріали
будуть надруковані у фаховому збірнику „Вісник Криворізького економічного
інституту”. Вимоги до оформлення статей викладені у Додатку.
Для участі в конференції необхідно до 15 березня 2007 р. надіслати:
· заявку на участь та відомості про авторів;
· тези доповіді (до 2 сторінок).
Матеріали надсилаються на дискеті 3,5” (до дискети додається копія документа
про оплату) та електронною поштою за адресою:
50051, м. Кривий Ріг, вул. Семашка, 16, Криворізький економічний інститут,
секретарю оргкомітету Стрельченко Інні Іллівні
E-mail: kafedra-ek@yandex.ru
Оргвнесок в розмірі 60 гривень необхідно перерахувати на УДКУ у
Дніпропетровській обл. р/р 35224002001342 МФО 805012 ОКПО 25524431
Одержувач: Криворізький економічний інститут ДВНЗ КНЕУ ім. В.Гетьмана
Призначення платежу: оргвнесок за участь у конференції
Заявка
на участь у всеукраїнській науково-практичній
конференції
«Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці і
освіті»
Прізвище, ім’я, по батькові ____
Посада _______
Вчений ступінь
Вчене звання __
Повна назва організації ____
Поштова адреса
Контактний телефон: ________________________
E-mail: ________
Назва секції ___
Назва доповіді______________________________
Технічні засоби: оптичний проектор, мультимедійний проектор, CD, Flesh-USB,
SoundCard
Програмні засоби: __________________________
Потреба у житлі (гуртожиток, готель)__________
На Вашу адресу перераховано______________грн.,
Поштовий переказ № _____ від_________________
(копія додається)

Вимоги до оформлення тез

Текст доповіді повинен бути в форматі Word для Windows будь-якої версії з
такими параметрами форматування:

Розмір аркуша – А5 (14,8 см х 21 см), орієнтація – книжна. Поля –
дзеркальні, верхнє – 1,8 см, нижнє – 1,8 см, всередині – 2,1 см, ззовні –
1,8 см, на палітурку – 0 см. Від краю до колонтитула: верхнього – 1,25 см,
нижнього – 1,1 см. Шрифт – Times New Roman Cyr 11, стиль – “Звичайний”
(Normal)

Вирівнювання – за шириною

Відступ: зліва – 0 см, справа – 0 см

Інтервал: перед – 0 см, після – 0 см

Перший рядок – відступ 0,7 см

Міжрядковий інтервал – одинарний

Назва доповіді друкується великими літерами посередині першого рядка, нижче,
через один рядок (по центру) маленькими літерами – ініціали та прізвища
авторів. У наступному рядку посередині маленькими літерами друкуються назви
міста та організації. Далі, через один рядок друкується текст доповіді.

Збірку тез учасників конференції планується видати до її початку. Тим
учасникам, які сплатять вартість публікації, але не зможуть бути присутніми
на конференції, матеріали будуть надіслані після її закінчення.

Контактні телефони:

(0564) 23-60-22– Стрельченко Інна Іллівна

Організаційний комітет конференції просить не пізніше, як за 15 днів до
початку конференції проінформувати про дату приїзду та кількість учасників,
які прибудуть на конференцію, для зустрічі та забезпечення готелем або
гуртожитком.