Колісник М. К., Маслак О. О., Романів Є. М. Фінансовий ринок

Колісник М. К., Маслак О. О., Романів Є. М.
Фінансовий ринок
Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2004. 192 с. Формат 170 х 215 мм. М’яка обкладинка.
ISBN: 966-553-385-1

У посібнику, підготовленому відповідно до навчальної програми курсу “Фінансовий ринок”, розглянуто процес здійснення фінансових операцій на фінансовому ринку та специфічні проблеми становлення ринку в Україні.
Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні. Подано тлумачення основних понять і термінів.
Для студентів економічних вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, практичних працівників фінансово-кредитної сфери.

Зміст

Вступ.
Розділ 1. Основні теоретичні положення дисципліни “Фінансовий ринок”.
Тема 1. Сутність фінансового ринку та його роль в економіці.
Тема 2. Суб’єкти фінансового ринку.
Тема 3. Поняття та класифікація фінансового посередництва.
Тема 4. Фінансові операції на грошовому ринку.
Тема 5. Фінансові операції на кредитному ринку (ринку позичкового капіталу).
Тема 6. Фінансові операції на валютному ринку.
Тема 7. Фінансові операції на фондовому ринку (ринку цінних паперів).
Розділ 2. Методичні вказівки до виконанння курсової роботи з дисципліни “Фінансовий ринок”.
Розділ 3. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання.
Термінологічний словник.
Література.

Замовити книгу через Інтернет можна тут: Видавництво Львівської політехніки

Forums: 

Keywords: 

Fields: