ХІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатори:
Київський національний університет технології та дизайну
Наукове товариство студентів та аспірантів КНУТД
Асоціація підприємств легкої промисловості України

Робота конференції буде проходити за такими секціями:
1. Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та спеціального призначення;
2. Мехатроніка, комп'ютерні системи, метрологія, інноваційні технології в машинобудуванні;
3. Ресурсозбереження та охорона навколишнього середовища;
4. Економічні та соціально-політичні проблеми активізації інноваційної діяльності підприємств в Україні

http://knutd.com.ua/pod-ta-publkats/bulletinboard/2109/