Кафедра ділової іноземної мови та перекладу НТУ “ХПІ”

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Кафедру ділової іноземної мови і перекладу в НТУ «ХПІ» було засновано в грудні 1998 року для розробки інтенсивних програм вивчення іноземної мови, які б дозволяли випускникам вільно володіти професійною термінологією и іноземною мовою. У складі кафедри – вчені та фахівці-практики с великим досвідом міжнародної роботи в галузі перекладу. Окрім цього, кафедра постійно залучає викладачів – носіїв мови – через Корпус Миру в Україні та Фонд Фулбрайта (США), DAAD (Німеччина).

Випускаюча спеціальність – «Переклад (англійська мова)» – єдина ліцензована в НТУ «ХПІ»

Офіційний сайт кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/dim/uk/