IV-а міжнародна науково-практична конференція «Проблеми конструкції і розвитку форм самоорганізації людських спільнот»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

З 21 по 28 квітня 2011 р. пройде IV-а міжнародна науково-практична конференція «Проблеми конструкції і розвитку форм самоорганізації людських спільнот»

Конференція присвячена: політичним, економічним, юридичним наукам.

Науково-тематичні секції конференції:

[b]Секція «Політичні науки»[/b]
[list]
[*]Політичні проблеми міжнародних відносин та глобального розвитку
[*]Політичні інститути, етнополітична конфліктологія, національні та політичні процеси і технології Теорія політики, історія та методологія політичної науки
[*]Відкрита підсекція (приймаються матеріали з інших тем, які відповають тематиці секції)
[/list]

[b]Секція «Економічні науки та менеджмент»[/b]
[list]
[*]Економіка та управління народним господарством
[*]Логістика
[*]Фінанси, грошовий обіг і кредит
[*]Бухгалтерський облік, статистика
[*]Математичні і інструментальні методи економіки
[*]Теорія і практика управління (менеджмент)
[*]Інвестиції в умовах невизначеності
[*]Інновації в економіці та управлінні. Управління інноваціями та інноваційною діяльністю
[*]Міжнародна торгівля та геополітичні інтереси. Правове регулювання соціально-економічних відносин
[*]Менеджмент: шляхи розвитку, сучасні проблеми та перспективи
[*]Світова економіка та міжнародні економічні відносини
[*]Перспективи, форми і механізми інтеграції науки та бізнесу
[*]Пріоритети сучасного економічного розвитку країн ЄС
[*]Розвиток соціально-економічних відносин в умовах глобалізації
[*]Роль інформаційних технологій в процесі глобалізації світової економіки
[*]Сучасний розвиток та проблеми економічної теорії та практики
[*]Сучасний маркетинг: розвиток, проблеми і перспективи
[*]Стратегія сталого розвитку підприємств, галузей, комплексів
[*]Економіка праці та управління персоналом
[*]Відкрита підсекція (приймаються матеріали з інших тем, які відповідають тематиці секції)
[/list]

[b]Секція «Юридичні науки»[/b]
Основні підсекції:
[list]
[*]Теорія та історія держави і права; історія правових навчань
[*]Конституційне право, муніципальне право
[*]Цивільне право; підприємницьке право; сімейне право; міжнародне приватне право
[*]Трудове право; право соціального забезпечення
[*]Природоресурсне право; аграрне право; екологічне право
[*]Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право
[*]Кримінальний процес; криміналістика і судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
[*]Міжнародне право, європейське право
[*]Судова влада, прокурорський нагляд, організація правоохоронної діяльності, адвокатура
[*]Адміністративне право, фінансове право, інформаційне право
[*]Цивільний і (або) господарський процес; арбітражний процес
[/list]

Додаткові проблемно-прикладні підсекції:
[list]
[*]Актуальні проблеми реформування сучасного законодавства
[*]Державне будівництво і захист конституційних прав громадян
[*]Законність і правопорядок в сучасному суспільстві
[*]Інформаційні технології і право
[*]Проблеми взаємодії особистості та влади в умовах побудови правової держави
[*]Відкрита підсекція (приймаються матеріали з інших тем, які відповідають тематиці секції)
[/list]

Відкрита секція
(приймаються матеріали по інших напрямках, що не відповідають темі конференції)

Останній день подачі заявки - 12 квітня 2011 р.
Робочі мови: англійська, російська, українська.
Форма проведення конференції: заочна. Статті та коротка інформація про авторів будуть представлені в інтернеті на сайті www.icp-ua.com.
Конференція пройде одночасно в 2 містах: Лондон (Великобританія), Київ (Україна).

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon лист-2.doc266.5 КБ