III Всеукраїнська школа-семінар молодих вчених і студентів «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Шановні колеги!

Організаційний комітет має приємну нагоду запросити Вас взяти участь у роботі третьої всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів «Cучасні комп'ютерні інформаційні технології» (ACIT'2013), яка відбудеться 17-18 травня 2013 року у Тернопільському національному економічному університеті.

Тематичні напрямки:
1. Математичні моделі об’єктів та процесів.
2. Комп'ютерні мережеві технології.
3. Спеціалізовані комп’ютерні системи.
4. Цифрова компресія, оброблення, синтез та розпізнавання сигналів і зображень.
5. Паралельні та розподілені обчислення.
6. Прикладні засоби програмування та програмне забезпечення.
7. Бази даних і знань та побудова інтелектуальних систем на їх основі.
8. Комп’ютерні технології інформаційної безпеки.
9. Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної діяльності.

Важливі дати:
Подача заявки на участь в конференції та тез доповідей до 26.04.2013
Повідомлення про прийняття доповіді та розсилка запрошень до 03.05.2012
Підтвердження участі і бронювання житла до 10.05.2013

Більш детальнішу інформацію про роботу школи-семінару можна знайти за адресою: http://acit.tneu.edu.ua