ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Запрошуємо вас до участі в ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції», яка відбудеться 17–18 квітня 2014 р.

Планується робота секцій:

теоретичні й методологічні проблеми соціальних комунікацій;
теорія й історія журналістики і видавничої справи: актуальні проблеми функціонування ЗМІ та книговидання в Україні;
зв’язки з громадськістю та реклама: прикладні соціально-комунікаційні технології;
трансформаційні процеси діяльності бібліотек, музеїв та інших соціально-культурних закладів;
документознавство як соціокомунікативна дисципліна в міждисциплінарному науковому просторі;
види мистецтва (музика, хореографія, театр, кіно та ін.) як засоби масової комунікації;
соціальні комунікації в культурних індустріях: теорія та практика гостинності в готельно-ресторанному й туристичному бізнесі;
інформаційні комунікації в сучасному суспільстві (комп’ютерні науки).

Індивідуальні та колективні заявки (від кафедр) про участь у конференції викладачів, аспірантів, здобувачів і студентів, а також тексти статей необхідно надіслати до 1 лютого 2014 р. на електронну адресу наукового відділу КНУКіМ: naukaknukim@ukr.net.

Статті будуть надруковані в збірнику наукових праць «Вісник КНУКіМ. Серія «Соціальні комунікації».

Матеріали студентів (обсягом 5–6 тис. знаків, текст – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, усі поля – 2 см) будуть надруковані в окремому виданні.

Статті викладачів, які не мають наукового ступеня, аспірантів, здобувачів, а також матеріали студентів розглядатимуться тільки за наявності рецензії наукового керівника. Рецензія надсилається у сканованому варіанті або подається особисто учасником конференції (ауд. 905 головного корпусу університету) .

Публікації – за рахунок організатора конференції (Київського національного університету культури і мистецтв).

Проїзд, харчування, проживання – за рахунок учасників конференції.

Конференція відбудеться за адресою: 01601 м. Київ, вул. Щорса, 36.

Тел.: 286-42-31.

E-mail: naukaknukim@ukr.net