ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган–Барановського запрошує Вас взяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки» [b]24 лютого 2010 р. [/b]

[b]Пріоритетні напрямки роботи конференції:[/b]
1. Теоретичні основи інноваційно-інвестиційного розвитку на сучасному етапі
2. Інноваційно-інвестиційна стратегія підприємства
3. Оцінка ефективності інвестиційних проектів і обґрунтування доцільності інвестування
4. Ризики інвестиційних проектів та їх оцінка
5. Інвестиційно-інноваційні аспекти запобігання і подолання кризових явищ
6. Кредитні відносини в інвестиційно-інноваційні діяльності
7. Регіональні особливості інноваційно-інвестиційної діяльності
8. Іноземне інвестування як чинник подолання економічної кризи
9. Інвестиційна діяльність підприємств на фондовому ринку. Рух фінансового капіталу на фондовому ринку як чинник економічної кризи
10. Державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності, його роль у запо-біганні і подоланні кризових явищ.
11. Інформаційне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності
До участі запрошуються викладачі ВНЗ, аспіранти, працівники установ, органі-зацій і відомств.
[b]Робочі мови конференції:[/b] українська, російська, англійська.

[u][b]УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ[/b][/u]
Термін подання заявок, представлення матеріалів і сплати оргвнеску – [b]до 15 грудня 2009 року[/b]
Організаційний внесок кожного з учасників (за інформаційні матеріали, збірник тез доповідей, організаційні витрати) становить - [b]75 грн.[/b]
[i]
Сайт конференції:[/i] http://www.donduet.edu.ua/uk/konfer/2010/02/02.shtml

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon Умови участі333.5 КБ