І Міжнародна конференція "Фундаментальні та прикладні дослідження в біології "

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

23-26 лютого 2009 року біологічний факультет Донецького національного університету проводить І Міжнародну конференцію студентів, аспірантів та молодих учених.

Фундаментальні та прикладні дослідження в біології

Робота конференції планується за наступними напрямками:
* ботаніка (анатомія, морфологія, флора і рослинність);
* зоологія (систематика, фауна);
* фізіологія та біохімія рослин і мікроорганізмів;
* екологія, проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища;
* фізіологія людини та тварин;
* біотехнологія;
* біофізика та молекулярна біологія.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Форми участі у конференції: очна, заочна

Кінцевий термін подання заявок - 1 листопада 2008 р.
Кінцевий термін подання тез доповідей та сплати оргвнеску - 1 грудня 2008 р.

Додаткова інформація:
Адреса: Донецький національний університет
83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24

Контактний е-mail: konstantin-ua@ukr.net, martynov_av@ukr.net

Контактний телефон: 80663627183; 80963569964