Джерела контенту

Розділ: 

Нам потрібно зібрати списочок джерел контенту для конференцій
Юрко десь агрегував, але може би переглянув і якісне попереносив сюди.
Ну і нові сюди кидати.

Освітній

Освітній портал http://www.osvita.org.ua/events/?cmd=cat&num=1
НДЧ НУЛП http://nauka.lp.edu.ua/taxonomy/term/73
Міністерство освіти й науки http://www.mon.gov.ua/?id=3
Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров http://www.konferencii.ru
ПЛАН проведення науково-методичних заходів (конференцій, семінарів ) у Львівському національному університеті імені Івана Франка на 2008 рік http://www.franko.lviv.ua/conference/univ_konf-08.html
Конференції на 2008 рік http://www.vspu.edu.ua/conferens/conferense2008.htm
Зведений план проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів кафедрами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на 2008, 2009 р.р. http://www.pu.if.ua/inst/ndc/f17/c/102.htm
Сайт Чернівецького Національного університету http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua/semconf/010plan
План проведення наукових та науково-технічних заходів в 2008 р.Уманського державного педагогічного університету імені Пала Тичини http://www.udpu.org.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=206
НТУ КПІ http://www.ntu-kpi.kiev.ua/science/seminar.html
Держуніверситет внутрішніх справ http://www.livs.lviv.ua/?link=nauk
Інфіз http://www.unfiz.lviv.ua/index.php?page=science
"План проведення наукових і науково-технічних заходів
на базі НТУ ""ХПI"" у 2008 році" http://www.kpi.kharkov.ua/?main=scplan.html
План проведення науково-практичних конференцій та семінарів на базі вищих навчальних закладів МВС України у 2008 році http://www.univd.edu.ua/index.php?id=206&lan=ukr
"ПЛАН Проведення наукових та науково-технічних заходів в 2008 р.
Горлівським державним педагогічним інститутом іноземних мов" http://forlan.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=40
"План проведення у 2008 році
конференцій та семінарів
всеукраїнського рівня
Запорізьким національним університетом" http://web.znu.edu.ua/NIS/3.ukr.html
"ПЛАН проведення науково-практичних конференцій у 2008 році
Східноукраїнського національного університету імені В. Даля" http://www.snu.edu.ua/index.php?mode=299
"ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ
з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова
на 2008 році" http://vnmu.vn.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=322
"План проведення всеукраїнських студентських наукових конференцій та науково-практичних семінарів
Миколаївського державного університету імені В.О.Cухомлинського
на 2008 рік" http://www.mdu.edu.ua/science.php?pid=17
"План
проведення всеукраїнських науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем вищої освіти " http://www.rshu.edu.ua/?p=71
План проведення науково-методичних та науково-практичних конференцій та семінарів на базі Дніпропетровського національного університету у 2008 році присвячених 90-річчю Дніпропетровського національного університету http://www.dsu.dp.ua/index.php?center=conf_c&right=conf_r&rbottom=rbcommon
"ПЛАН проведення наукових та науково-технічних заходів
у Харківському державному університеті харчування та торгівлі у 2008 році" http://www.hduht.kharkov.com/Nauka/plan_konf.htm
Конференції ВНТУ http://conf.vstu.vinnica.ua/
Донецький лінгвістичний портал http://mova.dn.ua/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=1&id=3&Itemid=9
WEB-ресурс научно-практических конференций 'С O N S T A N T A' http://www.confcontact.com/

Форум Рідного Міста
Світлини Рідного Краю
[url=http://mova.ridne.net/profile/3][img]http://mova.ridne.net/profile/3/6.png[/img][/url]

http://www.waste.com.ua/coope

http://www.waste.com.ua/cooperation/
http://www.moz.gov.ua/ua/main/?docID=9270
http://deti-gastro.org.ua/index.php?view=_actions&sel_menu_id=72
http://likar.org.ua/content/view/7793/1/lang,uk/
http://www.likar.info/calendar/events/14550.html
http://www.univ.uzhgorod.ua/science/konference.html
http://www.kpi.kharkov.ua/?main=scplan.html

Форум Рідного Міста
Світлини Рідного Краю
[url=http://mova.ridne.net/profile/3][img]http://mova.ridne.net/profile/3/6.png[/img][/url]