"Двоїсті задачі математичного програмування" Це задачі лінійного, параметричного та стохастичного програмування?

На відкрите заняття конкурсної процедури, запропонованої мені теми "Двоїсті задачі математичного програмування" без обмежень рівня і спеціалізації, я винесла такі питання:

План
1. Економічна інтерпретація прямої та двоїстої задач
лінійного програмування
2. Правила побудови двоїстих задач
3. Основні теореми двоїстості та їх економічний зміст
3.1. Перша теорема двоїстості
3.2. Друга теорема двоїстості
3.3. Третя теорема двоїстості
4. Приклади застосування теорії двоїстості для знаходження
оптимальних планів прямої та двоїстої задач
5. Післяоптимізаційний аналіз задач лінійного програмування
5.1. Аналіз діапазону зміни компонент вектора обмежень
5.2. Аналіз діапазону зміни коефіцієнтів цільової функції
5.3. Аналіз діапазону зміни коефіцієнтів матриці
обмежень
6. Двоїстий симплексний метод
7. Параметричне програмування
7.1. Параметричні зміни вектора обмежень
7.2. Параметричні зміни вектора коефіцієнтів цільової
функції………………………………………………………….

Рекомендувала літературу:
Наконечний С. І., Савіна С. С. Н-22 Математичне програмування: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003. — 452 с.
Бартіш М.Я , Дудзяний І.М. Дослідження операцій. Частина 1. Лінійні моделі. //Підручник з грифом Міністерства освіти та науки. Львів: Вида¬вничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 168с.
Бартіш М.Я. Методи оптимізації. Теорія і алгоритми. Львів. Вид. центр Львівського національного університету імені Івана Франка. 2006 . 231 с.
Бартіш М.Я , Дудзяний І.М. Дослідження операцій. Частина 2. Алгоритми оптимізації на графах. //Підручник з грифом Міністерства освіти та науки. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2007. 120 с.
Математичне програмування: конспект лекцій з курсу. / О.П. Завада. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, ІПК ПК ЛНУ, 2000. – 48 с.
Барвінський А.Ф. та ін. Математичне програмування: Навчальний посібник .— Львів: НУ «Львівська політехніка», 2004. —448 с.
Наконечний С. І., Гвоздецька Л. В. Збірник задач з курсу «Математичне програмування». : Навч. посібник. — К.: ІСОД, 1996. — 128 с.
Фомин Г. П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2005. — 616 с: ил.
Ястремский А.И. О соотношениях двойственности в условиях оптимальности в линейных задачах стохастического программирования // Кибернетика. — 1987. — №1. — С. 102—107.
Ермольев Ю.М.. Ястремский А.И. Стохастические модели и методы в экономическом планировании. Наука. Главная редакция Физико-математической литературы, м., — 1979. ст. 122-144.

У результаті отримала негативну оцінку, обгрунтовану невідповідністю теми. Чому??? Викликав негатив термін "двоїстості" і основа - лінійне, параметричне та стохастичне програмування...На думку кафедри це докорінно різниться поняттю математичного програмування. З чим ніяк не можу змиритися. Хотілося б почути Вашу думку.
З повагою, Т. Мельник

Forums: 

Locations: 

Keywords: 

Fields: